Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

BTW-aftrek cateringkosten bij publicitair event: geweigerde aftrek btw kan worden teruggevraagd!

BTW-aftrek cateringkosten bij publicitair event: geweigerde aftrek btw kan worden teruggevraagd!

  • On 14/10/2010

Een opendeurdag zonder drank, een productvoorstelling zonder hapjes,… ondenkbaar in ons ‘bourgondisch’ Belgenlandje. Echter, de BTW-administratie weigerde systematisch de aftrek van BTW over spijzen en dranken. Dankzij een cassatiearrest hoeft u vanaf heden niet meer wakker te liggen van de culinaire verzorging van uw publiciteitsactiviteiten.

In 2010 heeft het Hof van Cassatie zich uitgesproken over de BTW-aftrek betreffende de kosten van publiciteit. In haar arrest werd duidelijk gesteld dat kosten van spijzen en dranken, kosten van publiciteit kunnen zijn. In een dergelijk geval is aftrek van de BTW toegestaan. Ook de term publiciteitskosten werd verduidelijkt: het hoeft niet noodzakelijk te gaan om een activiteit gericht op het inlichten van een eindkoper, maar om een activiteit voor ‘potentiële kopers’. Een event gericht op franchisenemers en dealers kan bijgevolg ook als publiciteitskost worden aangemerkt.

De BTW-aftrek van de kosten van catering is enkel toegestaan, indien de kosten worden opgelopen in het kader van een publicitair evenement. Het event moet opgezet zijn om de verkoop te stimuleren. Zo zal een opendeurdag bedoeld om een nieuw model te promoten, makkelijk worden aanvaard. Wanneer daarentegen op een opendeurdag het nieuwe kantoorgebouw gepromoot wordt, kan het publicitair karakter in twijfel getrokken worden. Ook de doelgroep speelt een belangrijke rol. Evenementen opgezet om leveranciers of personeel te bedanken, komen niet in aanmerking voor de BTW-aftrek. Tenslotte dient het publicitair karakter aangetoond te worden, zelfs zoveel jaar na datum. Flyers, uitnodigingen, persaankondigingen, overzichten van verkopen gerealiseerd tijdens het event of daaruit volgend,… behoren tot de mogelijkheden om dit publicitair karakter aan te tonen.

Werd de aftrek van de BTW over de catering die hoort bij een publicitair event destijds geweigerd, dan kan die worden teruggevraagd. Hiervoor hebt u tijd tot 31 december van het derde jaar volgend op het jaar van het evenement of het jaar van de BTW-controle waarbij de aftrek werd geweigerd.

 

Bron: W. Quaghebeur, “Nieuw cassatiearrest voor btw-aftrek cateringkosten. Btw spijzen en dranken aftrekbaar in kader van publicitair event in ruime zin.”, Rendevenement 2010, afl. 118, 12.