Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Overdracht bijkomend terrein onderworpen aan btw

Overdracht bijkomend terrein onderworpen aan btw

  • On 06/01/2011

De Belgische BTW–wetgeving werd aangepast en voldoet nu aan de rechtspraak van het Hof van Justitie. De nieuwe regeling bepaalt dat gebouwen of delen van het gebouw en bijhorende terreinen, voor de toepassing van de btw, niet mogen gesplitst worden. De gelijktijdige overdracht door dezelfde persoon van een gebouw en bijhorend terrein zijn met andere woorden onderworpen aan hetzelfde BTW–stelsel en dit zowel voor toevallige verkopers als beroepsoprichters. Met ‘bijhorende terreinen’ bedoelt men de terreinen die tot het gebouw behoren en/of waarvoor de toelating werd verkregen om erop te bouwen. Het gaat dus om een stuk grond waar (een deel van) het gebouw op gebouwd is of om een stuk grond waar niet op gebouwd is, maar waarvoor de toelating werd verkregen om erop te bouwen.

De verkoop van oude gebouwen en de verkoop van afzonderlijke terreinen blijft vrijgesteld van BTW en is onderworpen aan de registratierechten (10% of 12,5%). Aangezien de nieuwe regeling negatief is voor particulieren, niet-belastingplichtigen en belastingplichtigen met een gedeeltelijk recht op aftrek (zij betalen nu immers 21% btw i.p.v. de lagere registratierechten) zouden deze ervoor kunnen opteren de verkoop van nieuwe gebouwen en de bijhorende terreinen te splitsen in de tijd. Een andere regeling zou erin kunnen bestaan de verkoop van de gronden en het gebouw door verschillende entiteiten te laten uitvoeren. De BTW-administratie heeft hierbij aan deze praktijk niet automatisch als misbruik te beschouwen, aangezien deze structuur, ook reeds voor de nieuwe maatregel, geregeld voorkwam. Wanneer men echter specifiek deze structuren zou opzetten met het enige doel het fiscaal voordeel te verkrijgen kan de administratie dit wel beschouwen als misbruik.

Lees meer over dit thema