Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Sinds 1 juni is de BVBA-Starter een feit!

Sinds 1 juni is de BVBA-Starter een feit!

  • On 03/06/2010

Zoals vermeld in een vorig artikel bestaat er sinds 1 januari 2010 een nieuwe soort BVBA: de BVBA-Starter. Deze BVBA heeft onder meer slechts een oprichtingskapitaal van € 1 nodig. Daartegenover staat dat er een uitgebreid financieel plan moet worden voorgelegd en dat er een verruimde oprichtersaansprakelijkheid is en dat de vennootschap na 5 jaar moet worden omgevormd tot een gewone BVBA. Tot nu toe was het echter onmogelijk om een BVBA-Starter op te richten, omdat de datum van inwerkingtreding moest worden bepaald door een koninklijk besluit. Nu heeft het koninklijk besluit van 27 mei 2010 bepaald dat u een BVBA-Starter kan oprichten vanaf 1 juni 2010.

Het nieuwe KB bepaalt die elementen die het financieel plan van een BVBA-Starter zeker moet bevatten. Het financieel plan moet minstens 4 delen bevatten:

  • een beschrijving van de vennootschap
  • geprojecteerde balansen van ten minste de eerste drie boekjaren
  • geprojecteerde resultatenrekeningen van ten minste de eerste drie jaren
  • een geprojecteerde vermogensstromentabel

Deze moet aantonen dat de middelen die de oprichters ter beschikking stellen van de vennootschap voldoende zijn om haar werking te verzekeren gedurende de eerste twee jaren. Deze tabel bestaat uit enerzijds een bronnentabel (waarin de bijkomende middelen voor de vennootschap vermeld staan) en anderzijds een aanwendingstabel (waarin staat hoe de vennootschap deze bronnen zal gebruiken).

 

Bron: Koninklijk besluit van 27 mei 2010 tot vaststelling van de essentiële criteria van het financiële plan van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ” Starter “, tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en van het koninklijk besluit van 22 juni 2009 houdende de nadere regels voor het inschrijven van niet-handelsondernemingen naar privaat recht in de Kruispuntbank van Ondernemingen