Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Btw-plicht vanaf 1 januari 2016 voor de bestuurdersvennootschappen

Btw-plicht vanaf 1 januari 2016 voor de bestuurdersvennootschappen

  • On 12/02/2015

Bestuurders, zaakvoerders en vereffenaars van een vennootschap die optreden via een rechtspersoon zijn verplicht om vanaf 1 januari 2016 btw aan te rekenen op hun mandaatvergoedingen. De administratieve tolerantie die toelaat dat voor die handelingen geen btw-identificatie is vereist, wordt afgeschaft. Wat zijn hier nu de gevolgen van? Kan u reeds in 2015 optimalisaties doorvoeren?

Vennootschap. Rechtspersonen die als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van een vennootschap optreden zijn in principe btw-belastingplichtig. Echter bestaat er een administratieve tolerantie die de rechtspersoon de keuze geeft om al dan niet deze mandaathandelingen te onderwerpen aan de btw. Door het feit dat de Europese Commissie dit keuzestelsel in vraagt stelt heeft de Administratie besloten deze tolerantie af te schaffen en bijgevolg deze handelingen aan de btw te onderwerpen, dit vanaf 1 januari 2016.

Nu alvast actie ondernemen! Ondanks deze administratieve tolerantie pas vervalt op 1 januari 2016 is het aangeraden deze problematiek reeds in 2015 onder de loep te nemen, dit om te vermijden dat er in 2016 een bijkomende hoge btw-kost ontstaat. Dit kan u doen door de structuur van uw mandaten te herschikken en een reorganisatie toe te passen in uw vergoedingsstromen. Aangezien voor sommige vennootschappen de kostprijs van deze bestuurdersvergoedingen met 21% zal verhogen, indien de vennootschap waarvoor het mandaat wordt uitgeoefend geen recht op aftrek van de btw heeft.

Opeisbaarheid van de btw. De diensten verricht als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar mogen uiteraard in 2015 nog steeds aan de tolerantie-regeling van niet btw-heffing onderworpen blijven. Echter zullen deze diensten verplicht vanaf 1 januari 2016 aan de btw onderworpen worden. Om te definiëren of deze dienst in 2015 dan wel in 2016 werd verricht, dient u de gewone regels van de opeisbaarheid van de btw te volgen. Dit impliceert dat btw opeisbaar wordt na verrichting/ voltooiing van de dienst. Indien de prijs of een gedeelte hiervan wordt ontvangen vooraleer de dienst is voltooid, dan wordt de btw opeisbaar ten belope van het ontvangen bedrag.

Verplichtingen. De invoering van de verplichte btw-belastingplicht voor rechtspersonen die als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van een vennootschap optreden, zorgt ervoor dat deze rechtspersonen aan volgende verplichtingen onderworpen zijn:

  • Identificatie voor btw-doeleinden ( aangifte van de aanvang van activiteit, dit voor de toekenning van een btw-identificatienummer)

  • Indiening van periodieke btw-aangiften en btw-klantenlisting

  • Heffing van btw op de uitgaande handelingen ( hierdoor heeft u ook recht op aftrek van de btw op uw inkomende handelingen)

Indien de jaaromzet van deze rechtspersoon de grens van 15 000 euro (excl. btw) niet overschrijdt, kan de rechtspersoon opteren voor de btw-vrijstellingsregeling. Deze belastingplichtige zal over een btw-identificatienummer beschikken echter dient u geen periodieke btw-aangiftes in te dienen. Daarnaast zal u geen btw dienen te rekenen op zijn uitgaande handelingen, de keerzijde is echter dat u geen btw zal kunnen recupereren op zijn inkomende handelingen.

Natuurlijke personen. Voor natuurlijke personen wijzigt de regelgeving niet. Zij blijven verplicht beschouwd als niet-belastingplichtige. Dit impliceert dat u geen btw dient te rekenen op de uitgaande handelingen, echter kan u de btw op de inkomende handelingen ook niet aftrekken.