Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
Coronapremie: wacht nog even met de bestelling van de cheques

Coronapremie: wacht nog even met de bestelling van de cheques

  • On 07/09/2021

U heeft de coronastorm als onderneming goed doorstaan en u wenst uw medewerkers hiervoor te belonen? Sinds 1 augustus 2021 is de coronapremie ter beschikking. Dit is een opvolger van de consumptiecheques die u kon bestellen voor uw medewerkers tot 31 december 2020. De premie bedraagt maximaal € 500. Het gaat hier echter niet om een premie in speciën, aangezien deze nog steeds dient uitgekeerd te worden via consumptiecheques.

Doel. De consumptiecheques werden voor het eerste in het leven geroepen tijdens de coronacrisis. Dit zowel om de koopkracht te vergroten, alsook om de zwaar getroffen sectoren te ondersteunen. Het gebruik van de consumptiecheques is echter sterk uitgebreid en zijn nu beschikbaar in alle winkels, al zijn handelaars niet verplicht deze te aanvaarden. Enkel webwinkels mogen ze niet aanvaarden, tenzij de goederen of diensten afgehaald of genuttigd kunnen worden in een fysiek verkooppunt.

Modaliteiten. De coronapremie kan worden toegekend door bedrijven met ‘goede resultaten’. Wat de term ‘goede resultaten’ precies betekent wordt niet verder gedefinieerd door de regering. Zij laten de invulling over aan het sociaal overleg. Het is dus de sector of u, als individuele werkgever, die zelf kan bepalen of er financiële ruimte is voor het toekennen van het extra voordeel. Indien 2020 geen topjaar was, kan deze premie dus alsnog uitgekeerd worden. Het gaat hier om een bedrag van maximaal € 500, met een geldigheidsduur tot en met 31 december 2022. Consumptiecheques die eerder werden uitgegeven kennen dezelfde uitbreiding naar alle handelaars en ook de geldigheidsduur wordt verlengd naar 31 december 2022.

Let op!

De sectoronderhandelingen dienen nog van start te gaan in heel wat sectoren. Wij raden aan deze onderhandelingen af te wachten, alvorens de premie uit te keren, anders riskeert u deze nogmaals te dienen uitgeven eens de sector deze premie verplicht stelt. Dit brengt met zich mee dat het maximum bedrag dreigt overschreden te worden.

Fiscale behandeling. De coronapremie is fiscaal niet aftrekbaar voor de werkgever en de patronale RSZ-bijdrage bedraagt 16,5%. Langs de kant van de werknemer is deze premie vrijgesteld en hierop worden geen sociale bijdragen gerekend en ontvangt dus € 500 netto, indien voldaan is aan alle voorwaarden:

Voorwaarden.

  • U kent de coronapremie toe op basis van een sectorale of ondernemings-cao.
  • U kent de cheques toe tussen 1 augustus en 31 december 2021.
  • het totale bedrag is maximum € 500 per werknemer. Elke cheque mag maximum € 10 waard zijn.
  • de premie mag niet toegekend worden ter vervanging van een bestaand loonvoordeel (loon, premie…).
  • de cheques zijn op naam van de werknemer
  • de premie kan uitgekeerd worden op zowel een elektronische als een papieren drager. Een coronapremie op papieren drager moet uitdrukkelijk vermelden dat hij geldig is tot 31 december 2022. Cheques op papieren drager moeten ook vermelden dat zij slechts kunnen besteed worden in een beperkt aantal inrichtingen.

 

Meer info. U wenst meer info over deze coronapremie? Of u wenst een schriftelijke individuele overeenkomst tot toekenning hiervan op te stellen? Contacteer ons op het nummer +32 9 223 31 54 of per mail studiedienst@refibo.be.