Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
De CORONA-crisis en de optimalisatie van uw sociale bijdrage

De CORONA-crisis en de optimalisatie van uw sociale bijdrage

  • On 14/09/2021

De sociale bijdragen die u als zelfstandige betaalt aan uw sociaal verzekeringsfonds zijn een voorlopige bijdrage, doorgaans gebaseerd op het inkomen van 3 jaar geleden. Door de CORONA-crisis is het echter goed mogelijk dat uw inkomsten van 2021 sterk fluctueren ten opzichte van 3 jaar geleden. Daarom kan het interessant zijn te bekijken of uw sociale bijdrage kunnen worden geoptimaliseerd.

Sociale bijdragen. De voorlopige sociale bijdrage wordt dus gebaseerd op uw inkomsten van 3 jaar geleden. Deze bijdragen worden dan 2 of 3 jaar later geregulariseerd, gebaseerd op uw werkelijke inkomsten, dit kan in uw voordeel zijn (teruggave) of in uw nadeel zijn (opleg). De info ter regularisatie wordt doorgegeven aan uw verzekeringsfonds door de belastingadministratie.

Coronacrisis en verlagen van sociale bijdrage. Wanneer uw activiteiten in een dip zitten of u verwacht lagere inkomsten voor het jaar 2021, kan u uw sociale bijdragen laten aanpassen, zodat deze beter overeenkomen met de verwachte inkomsten van het lopende jaar.

Modaliteiten. Een verlaging kan enkel worden doorgevoerd op basis van wettelijk vastgelegde drempels. Deze drempels hangen af van uw bedrijfscategorie waarin u werkt. Enkel wanneer uw inkomsten (nettoberoepsinkomsten) dalen onder deze bepaalde wettelijke drempel zal u een verlaging kunnen aanvragen. Hieronder vindt u een tabel met de wettelijke drempelbedragen voor 2021 en de verminderde voorlopige bijdragen:

Inkomen 2021 lager dan  > 56.170,31 39.718,42 28.085,16 22.291,21 17.692,55 14.042,58 7.356,08 7.021,29 6.168,91 3107.17 1.553,58
Hoofdberoep 2.996,53 2.097,65 1.483,26 1.177,26 934,40 741,63
Bijberoep 2.966,53 2.097,65 1.483,26 1.177,26 934,40 741,63 388,50 0,00
Meewerkende partner 2.966,53 2.097,65 1.483,26 1.177,26 934,40 741,63 325,80
Student-zelfstandige 2.966,53 2.097,65 1.483,26 1.177,26 934,40 741,63 0,00
Na 65 jaar zonder pensioen 2.966,53 2.097,65 1.483,26 1.177,26 934,40 741,63 388,50 0,00
Na 65 jaar met pensioen 2.127,22 1.504,17 1.063,61 844,19 670,03 531,80 278,59 0,00
Inkomen 2021 lager dan > 19.782,01 15.826,01 14.042,58 10.195,01 6.797,01 3.107,17          
Vervroegd pensioen zonder kinderlast 257,41 0,00          
Vervroegd pensioen met kinderlast 386,10 0,00          
Overlevingspensioen zonder kinderlast 835,82 741,63          
Overlevingspensioen met kinderlast 1.044,75 741,63          

Procedure. De verlaging van uw sociale bijdragen dient te gebeuren bij uw sociaal verzekeringsfonds, via een wettelijk aanvraagformulier. U dient een dossier samen te stellen met minstens 2 ‘objectieve’ elementen, die aantonen dat uw inkomsten onder de wettelijke drempel zullen zaken voor het jaar 2021.

  1. Als eerste objectieve element geeft u de reden van de inkomstendaling: bv. de coronacrisis of ziekte.
  2. Als tweede objectieve element voegt u een document toe dat een duidelijke indicatie geeft over uw concreet inkomen in 2021: lopende btw-aangiftes, verklaring van de bestuurder van de vennootschap dat de vergoeding onder de wettelijke grens zal liggen, boekhoudkundige stukken, etc. Indien u boekhoudkundige stukken bij uw aanvraag voegt, dient u hier ook een verklaring van uw accountant toe te voegen.

Let op!

Wanneer u een vermindering aanvraagt en deze blijkt achteraf, op basis van uw werkelijke inkomsten, toch niet afdoende, dan wordt er vanuit de overheid een kwartaalverhoging van 3% en een jaarverhoging van 7% aangerekend. Als u voor het einde van het bijdrage jaar nog voldoende bijstort, kan u deze verhogingen vermijden.

Verhoging van sociale bijdrage. Heeft u echter een zeer goed jaar, dan heeft u ook de mogelijkheid uw sociale bijdragen te verhogen. De verhoging verloopt eenvoudiger, er zijn geen vaste drempelbedragen en u kan kiezen welk inkomen u opgeeft. Indien uw bijdragen toch te hoog blijken, heeft u 2 opties: ofwel een terugbetaling door uw verzekeringsfonds na de regularisatie ofwel voor het einde van het bijdrage jaar een inschatting doorgeven aan uw verzekeringsfonds, het te veel betaalde zal dan meteen terugbetaald worden.

Tip!

Een verhoging brengt interessante fiscale gevolgen met zich mee, de betaalde bijdragen kan u namelijk fiscaal in mindering brengen als kost in het jaar van betaling.

Meer info. Heeft u vragen rond de optimalisatie van uw sociale bijdrage of wenst u op zoek te gaan naar de fiscaal meest interessante combinatie van beroepskosten en sociale bijdrage? Contacteer ons op het nummer +32 9 223 31 54 of per mail studiedienst@refibo.be.Blijf op de hoogte van het belangrijkste nieuws voor ondernemers, ontvang onze maandelijkse REFIBO nieuwsbrief nu in uw mailbox!