Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
De fiscaliteit rond sponsoring: Een gids voor succesvolle samenwerkingen

De fiscaliteit rond sponsoring: Een gids voor succesvolle samenwerkingen

  • On 28/07/2023

België telt tal van feitelijke verenigingen zoals sportclubs, cultuurverenigingen, studentenclubs, jeugdwerking of een buurtcomité. Voor dergelijke verenigingen speelt sponsering een cruciale rol. Wilt u voor uw vereniging sponsors aantrekken? Het is van belang om zich ervan bewust te zijn dat een aantal juridische aspecten gepaard gaan met deze sponsering. In dit artikel informeren wij u over een aantal belangrijke aspecten waardoor u meteen aan de slag kunt gaan!

Sponsoring: what’s in a name

Sponsoring is een overeenkomst tussen een vereniging of VZW met een onderneming waarbij de laatstgenoemde geld of andere middelen geeft aan de vereniging in ruil voor een tegenprestatie. Deze tegenprestatie kan verschillende vormen aannemen zoals het maken van reclame, gratis tickets of het ter beschikking stellen van specifieke diensten aan de sponsor. Feitelijke verenigingen spelen een belangrijke rol in het Belgische verenigingsleven. Een vaak gestelde vraag luidt als volgt: “Mogen wij als feitelijke vereniging wel sponsoring ontvangen?”. Wij beantwoorden deze vraag voor eens en altijd: “Ja, dat mag zeker!”. In werkelijkheid vormt sponsoring naast lidgelden of inzamelacties een belangrijke inkomstenbron voor veel feitelijke verenigingen.

De voordelen van sponsoring

Sponsoring heeft heel wat voordelen te bieden voor uw vereniging. Een sponsor  kan aan uw vereniging nieuwe leden of bezoekers opleveren  wat resulteert in extra inkomsten. Publiciteit is zeker geen one waystreet, zo kan een sponsor die goed bij uw visie en imago past uw vereniging naar een hoger niveau helpen groeien.  door extra publiciteit op te leveren aan uw vereniging. Let wel, de juiste sponsorcontracten verzilveren vraagt de nodige kennis, tijd en geduld!

Tip: Sponsors kunnen hoge eigen stellen als tegenprestatie. Waak er dus altijd over dat sponsoring u niet meer kost dan het oplevert!

Het administratieve luik

Voor feitelijke verenigingen

Als feitelijke vereniging mag u een eenvoudige boekhouding voeren. In principe zijn er geen wettelijk opgelegde richtlijnen of structuren aan de hand waarvan deze boekhouding dient gevoerd te worden. Een simpele kasboekhouding volstaat in principe. Tevens dient u geen factuur op te maken Maar wel een ontvangstbewijs  af te leveren aan de sponsor.

Voor VZW’s

Als VZW is er voorzichtigheid aangewezen. Sponsering is namelijk een commerciële activiteit aangezien er publiciteit gemaakt wordt voor een commerciële onderneming. Indien de sponsoring bij de VZW niet meer als bijkomstig gezien wordt, dan riskeert de VZW om BTW-plichtig te worden. Bovendien kan de VZW daardoor onderworpen aan vennootschapsbelasting i.p.v. de rechtspersonenbelastingen. Hou de sponsoring dus altijd binnen de perken!

Wat met de BTW? 

Voor VZW’s en feitelijke verenigingen die een economische activiteit uitvoeren door goederen en diensten te leveren bent u BTW-plichtig. Wanneer uw jaarlijkse omzet exclusief BTW niet meer dan 25.000 euro bedraagt kunt u wel een beroep doen op de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen. Met deze vrijstelling hoeft u geen periodieke aangiften in te dienen evenals het aanrekenen- en doorstorten van BTW. Opgelet, deze vrijstelling houdt ook in dat u niet langer BTW in aftrek kan brengen bij uitgaven.

Voor de sponsor

Als sponsor kan u de kosten inbrengen als professionele uitgaven die fiscaal aftrekbaar zijn. Echter, op voorwaarde dat de feitelijke vereniging in ruil een tegenprestatie levert. (bv. Promotie, gratis toegangskaarten voorstelling/wedstrijd etc.) Daarnaast dienen de gemaakte kosten ook in verhouding te staan met de nood van de sponsor/ het vermogen van de sponsor. Is aan deze voorwaarden niet voldaan? Dan gaat het niet om ‘sponsoring’ maar om een vrijgevigheid.

  • Sponsoring in ruil voor publiciteit is 100% aftrekbaar (aftrekbare professionele kosten).
  • Sponsoring in ruil voor tickets of andere tegenprestaties is 50% aftrekbaar (aftrekbaarheid zogenaamde representatiekosten).

Sponsors strikken

Klaar om op sponsortocht te trekken? Alvorens op pad te gaan is het aan te raden om een sponsordossier op te stellen. In dergelijk document stelt u uw vereniging/activiteiten voor en vermeldt u alle nuttige contactgegevens. Daarnaast kunt u ook een sponsorvoorstel formuleren. Hier benadrukt u de voordelen die de sponsor ontvangt in ruil voor de financiële steun zodat de verwachtingen langs beide kanten zo transparant mogelijk zijn.

Tip: Sponsoring hoeft niet noodzakelijk een geldsom in te houden. Creatieve voorstellen kunnen heel wat opleveren voor uw vereniging. Ook drukwerk, transport, gebruik van bedrijfsruimtes etc. kunnen een waardevolle meerwaarde betekenen voor uw vereniging!

De kleine lettertjes

Eens de zoektocht zijn vruchten afwerpt en u  in gesprek bent met een sponsor , is het van cruciaal belang om een sponsorovereenkomst op te stellen. Deze overeenkomst  bestaat uit:

  • Het bedrag van de sponsoring
  • De rechten en verplichtingen van beide partijen
  • de termijn van de overeenkomst en alle afspraken gemaakt tussen beide partijen.
  • Een uitgebreide beschrijving van de te leveren prestaties door beide partijen.

Hebt u nog bijkomende vragen over de fiscaliteit bij sponsoring?  Aarzel niet om onze experts te contacteren op het nummer +32 9 223 31 54 of per mail op het mailadres studiedienst@refibo.be.Blijf op de hoogte van het belangrijkste nieuws voor ondernemers, ontvang onze maandelijkse REFIBO nieuwsbrief nu in uw mailbox!