Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

De inhoudingplicht: enkele bijzondere gevallen toegelicht

De inhoudingplicht: enkele bijzondere gevallen toegelicht

  • On 18/08/2011

Wie werkt met een aannemer, of onderaannemer moet enkele verplichtingen afpunten, vooraleer de factuur te betalen. Een van deze verplichtingen is het nagaan of de (onder)aannemer sociale en/of schulden heeft. Hiervoor moet men ten rade gaan bij de gegevensdatabanken van zowel de rsz als de belastingsdienst.

Door het ondernemingsnummer van de betrokken onderneming in te geven op bovenstaande websites kan u nagaan of de aannemer sociale en/of fiscale schulden heeft. Wanneer uit deze consultatie zou blijken dat de aannemer sociale schulden heeft, dan bent u verplicht om 35% van het factuurbedrag door te storten naar de rsz. Blijkt dat de aannemer fiscale schulden heeft, dan moet u 15% doorstorten naar de FOD financiën. Dit wordt samengevat met de term ‘inhoudingplicht’.

Wie wil weten of zijn aannemer sociale of fiscale schulden heeft, moet ten rade gaan bij de bovenvermelde websites. De aanvrager krijgt vervolgens een attest waaruit moet blijken of er al dan niet inhoudingen moeten gebeuren. Wanneer inhoudingen noodzakelijk zijn, maar men deze inhoudingplicht niet vervult, riskeert men hoofdelijk aansprakelijk gesteld te worden voor het betalen van de sociale schulden van de aannemer (met een maximum van de totale prijs van de uitgevoerde werken).

Let op! Een dergelijke attest is slechts gedurende een beperkte tijd geldig. Wie vaker samenwerkt met dezelfde aannemer, zal dus geregeld een nieuw attest moeten aanvragen.

De consultatie bij de gegevensdatabanken, kan resulteren in de foutmelding: ‘onderneming die niet in de bouwsector valt’. Dit betekent niet noodzakelijk dat er geen inhoudingplicht is. In een dergelijk geval ‘moet u aan uw aannemer (of aan uw medecontractant) een attest vragen waaruit het bedrag van zijn schuld blijkt’. Ook wanneer u een buitenlands ondernemingsnummer ingeeft, zal u een foutmelding krijgen. Ook in dit geval zal u aan uw aannemer een attest moeten vragen om te bevestigen of hij al dan niet sociale of fiscale schulden heeft.

Een ander bijzonder geval doet zich voor bij de doorfacturering van werk in onroerende staat. Een onderneming die werken in onroerende staat doorfactureert, wordt immers beschouwd als een aannemer. Ook hier moet dus nagegaan worden in hoeverre deze aannemer fiscale of sociale schulden heeft en moet, indien nodig, overgaan worden tot inhoudingen op het factuurbedrag.