Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

De inhoudingsplicht bij fiscale en sociale schulden nu ook voor de bewakingssector

De inhoudingsplicht bij fiscale en sociale schulden nu ook voor de bewakingssector

  • On 01/10/2013

In de bouwsector bestaat de inhoudingsplicht bij fiscale en sociale schulden al langer. Wie werkt met een (onder)aannemer, moet vooraleer de factuur te betalen, de databank van de FOD financiën en sociale zekerheid raadplegen. Indien een fiscale of sociale schuld blijkt, is een inhouding verplicht en dient dit vervolgens te worden doorgestort naar de fiscus en/of de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Sinds 1 september 2013 is dit ook van toepassing op de sector van de bewakings- en toezichtsdiensten! ok

Inhoudingsplicht (1). Wie werkt met een aannemer, of onderaannemer moet enkele verplichtingen naleven, vooraleer de factuur te betalen. Een van deze verplichtingen is het nagaan of de (onder)aannemer fiscale en/of sociale schulden heeft. Hiervoor moet men ten rade gaan bij de de gegevensdatabank van de belastings- en RSZ-dienst.

Door het ondernemingsnummer van de betrokken onderneming in te geven op de bovenstaande websites, kan u nagaan of uw (onder)aannemer fiscale en/of sociale schulden heeft op het moment dat u de factuur wenst te vereffenen. Blijkt dat uw aannemer fiscale schulden heeft, dan moet u 15% van het verschuldigde bedrag (excl. btw) doorstorten naar de FOD financiën. Blijkt dat uw aannemer sociale schulden heeft, dan bent u verplicht 35% van uw factuurbedrag (excl. btw) door te storten aan de RSZ. Indien u een inhouding moet doen én de factuur bedraagt minstens € 7 143,00, moet u aan de medecontractant een attest vragen dat het bedrag van de schuld vermeldt. Is het bedrag van de factuur lager? Dan is er geen attest noodzakelijk. Natuurlijk is de inhouding beperkt tot het bedrag van de schuld.

Hoofdelijke aansprakelijkheid. Wanneer een inhouding noodzakelijk is, maar u deze inhoudingplicht niet vervult, riskeert u hoofdelijk aansprakelijk gesteld te worden voor het betalen van de schulden van de aannemer (met een maximum van de totale prijs van de uitgevoerde werken).

Maatregel uitgebreid. Sinds 1 september 2013 geldt de regel ook voor de sector van de bewakings- en /of toezichtsdiensten. Hierdoor wordt dezelfde inhoudingsplicht en hoofdelijke aansprakelijkheid van toeppassing op facturen betaalbaar vanaf 1 september 2013 en zal u hiervoor de bovenvermelde databank moeten consulteren.

Waarschijnlijk blijft het ook niet bij deze sectoren. Dit mechanisme zou in de komende maanden ook van toepassing worden in de vlees- en de transportsector (2).

(1) Art. 403 WIB 92

(2) Bericht van 6 september 2013 op de website van de FOD Financiën