Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
De klok tikt: Deadline gemist voor persoonsbelasting? Ontdek de gevolgen!

De klok tikt: Deadline gemist voor persoonsbelasting? Ontdek de gevolgen!

  • On 31/08/2023

In mei hebben we de nieuwe wijzigingen van de aangifte personenbelasting grondig onder de loep genomen. Opmerkelijk hierbij was de nieuwe deadline waarop u de aangifte tijdig kan indienen. Maar wat zijn nu eigenlijk de gevolgen indien u uw belastingaangifte niet digitaal of op papier ingediend hebt op 15 juli 2023 en welke stappen kan u alsnog ondernemen om de schade te beperken?  

De vereenvoudigde aangifte

Indien u geluk hebt hoeft u helemaal geen actie te ondernemen. Meer dan de helft van de bevolking ontvangt immers een ‘voorstel voor vereenvoudigde aangifte’. Indien u dergelijk voorstel kreeg en akkoord was met de inhoud hoefde niks te doen.

Laattijdige aangifte

Indien u geen voorstel voor vereenvoudigde aangifte hebt ontvangen of indien desbetreffend voorstel geen rekening hield met belangrijke aftrekposten zal u alsnog actie dienen te ondernemen. Zo’n laattijdige aangifte betekent echter geen  soelaas. Aangezien de aangifte al ingediend hoorde te zijn is deze eigenlijk niet geldig. Desondanks gaat de Fiscus uw aangifte vaak nog behandelen,  u mag zich hiervoor wel aan een boete of belastingverhoging verwachten.

Boete bij eerste overtreding

Bij een eerste overtreding betekent dit een administratieve boete van 50 euro die kan oplopen tot een boete van 1 250 euro. Daarnaast kan de FOD financiën ook een belastingverhoging toepassen van 10% tot 200%.

Deze boetes kunnen wel betwist worden. Indien u kan aantonen dat de vertraging te wijten was aan overmacht kan de fiscus een uitstel van aangifte toestaan. Situaties waarin overmacht kan worden aanvaard zijn onder andere:

  • een langdurige afwezigheid in het buitenland,
  • een ernstige ziekte
  • of het verlies van de benodigde documenten buiten uw toedoen om.

Tip: Het laattijdig indienen van de aangifte is zeker een beter optie dan helemaal geen actie te ondernemen. Vroeger kon de vergetelheid om de aangifte in te dienen verholpen worden door een accountant in te schakelen, deze mandataris had toen tijd tot medio oktober om de aangifte in te dienen. Nu de regels omtrent de deadlines gewijzigd zijn is dit echter geen redmiddel meer. Één van de factoren waarbij de fiscus rekening houdt bij het bepalen van de hoogte van de boete voor de eerste overtreden is namelijk de ‘kwaadwilligheid’ van de belastingplichtige.

Verhoogde kans op een belastingonderzoek

Te laat uw aangifte PB indienen doet deze extra in het oog springen van de fiscus. De Belastingdienst kan de laattijdigheid aanschouwen als een ‘red flag’ en kan besluiten om uw aangifte verder te onderzoeken. Dit onderzoek kan de belastingcontroleur in alle rust uitvoeren. De definitieve aanslag dient namelijk pas tegen 31 december gevestigd te worden van het derde jaar volgend op het inkomsten jaar. Dit betekent dat de  fiscus tot eind 2025 de tijd heeft om de aanslag te berekenen. Indien u geld te goed hebt van de fiscus zal u in dit geval het nodige geduld aan de dag dienen te leggen!

Aanslag van rechtswege

Indien u zelf niets onderneemt dan gaat de fiscus over tot een aanslag van ambtswege. Daarbij zal van fiscale optimalisatie geen sprake zijn. De fiscus gaat dan uit van inkomstengegevens waarover zij beschikken. Indien u reeds eerder uw aangifte hebt genegeerd kunnen de aangerekende boetes en belastingverhogingen zeer snel oplopen!

Negatieve impact op uw kredietwaardigheid

Hoewel belastingaangiften op zichzelf niet rechtstreeks van invloed zijn op de kredietwaardigheid, kunnen de financiële gevolgen van het niet tijdig indienen wel een indirecte impact hebben.

Wanneer u uw boetes niet op tijd betaalt en er een aanzienlijk bedrag aan onbetaalde belastingen op uw naam staan, kan dit van invloed zijn op uw financiële reputatie en kredietwaardigheid.

Wist u trouwens dat de fiscus binnenkort uw wagen in beslag kan nemen indien u schulden ingevolge de personenbelastingen hebt? Vanaf 1 januari 2024 kan de fiscus uw auto in beslag laten nemen waarna u 10 dagen de tijd krijgt om uw schuld te betalen. Indien dit niet tijdig gebeurt kan de fiscus uw auto verkopen en ontvangt u na aftrek van uw openstaande schulden, kosten van inbeslagname en openbare verkoop de restwaarde van uw wagen.

Het is dus van cruciaal belang om uw aangifte PB op tijd en correct in te dienen.  Hebt u de deadline toch gemist? Dan is het verstandig om onmiddellijk actie te ondernemen en alsnog uw aangifte in te dienen om verdere financiële repercussies te voorkomen.

Hebt u nog bijkomende vragen over het invullen of indienen van uw aangifte personenbelasting?  Aarzel niet om onze experts te contacteren op het nummer +32 9 223 31 54 of per mail op het mailadres studiedienst@refibo.be.Blijf op de hoogte van het belangrijkste nieuws voor ondernemers, ontvang onze maandelijkse REFIBO nieuwsbrief nu in uw mailbox!