Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
Geld ter beschikking stellen aan uw vennootschap? Zoveel bedraagt de maximale marktrente op de credit rekening-courant voor 2023

Geld ter beschikking stellen aan uw vennootschap? Zoveel bedraagt de maximale marktrente op de credit rekening-courant voor 2023

  • On 22/09/2023

Wanneer u als aandeelhouder of bestuurder een bedrag uitleent aan uw vennootschap kan u de interesten fiscaal aftrekken als beroepskost. Sinds 1 januari 2020 is het noodzakelijk dat deze rente marktconform ingericht is. Indien u een hogere interest aanrekent wordt dit herleid tot dividend, waardoor u de aftrekbare kosten op dit deel misloopt. 

Interestvergoeding credit rekening courant:

Op 1 januari 2020 is het renteplafond officieel ingevoerd. Sindsdien dient u zich jaarlijks te richten tot de MFI rentevoet voor leningen tot €1.000.000 met een variabel tarief en initiële rentebepaling tot één jaar. Deze rente wordt elk jaar in november bepaald.

Om de marktconforme rente voor 2023 te berekenen neemt u de MFI-rentevoet van november 2022, deze bedraagt 3.20% en hier telt u een marge van 2.5% bij op wat een totaal van 5.70% oplevert.

Kort samengevat:

Respecteer de limiet van 5.70%

Leent u als ondernemer geld uit aan uw vennootschap en wilt u de verschuldigde rente als beroepskost fiscaal aftrekken bij uw vennootschap, dan is het belangrijk dat u het marktconform plafond respecteert door de limiet van 5,70% niet te overschrijden. Indien de interest die u ontvangt hoger is dan deze limiet bestaat het gevaar dat het overige bedrag als dividend gecategoriseerd wordt.

Wat met de aangifte personenbelasting?

Op de interesten van uw lening wordt een bevrijdende roerende voorheffing van 30% ingehouden. Deze interesten hoeft u vervolgens niet langer op te geven in uw aangifte personenbelasting.

Hebt u nog bijkomende vragen over dit onderwerp?  Aarzel niet om onze experts te contacteren op het nummer +32 9 223 31 54 of per mail op het mailadres studiedienst@refibo.be.Blijf op de hoogte van het belangrijkste nieuws voor ondernemers, ontvang onze maandelijkse REFIBO nieuwsbrief nu in uw mailbox!