Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
Wanneer kan u als aandeelhouder een dividend uitkeren?

Wanneer kan u als aandeelhouder een dividend uitkeren?

  • On 31/08/2023

Sinds de inwerkingtreding van het nieuwe Belgische vennootschapsrecht is de keuze voor het oprichten van een vennootschap in plaats van een eenmanszaak sneller gemaakt. Wanneer u vervolgens een deel van de winst wenst over te brengen naar uw privévermogen kan u dit via een dividenduitkering doen. Toch zijn hier enkele voorwaarden aan verbonden om niet in de problemen te komen met de bestuurdersaansprakelijkheid. Met onze acht tips maximaliseert u de slaagkansen bij uw dividenduitkering.

Vroeger vs. Nu: Uitkeringstest in de praktijk

In het verleden konden vennootschappen dividenden uitkeren na het slagen voor de netto-actieftest, waarbij het netto-actief niet onder het maatschappelijk kapitaal mocht zakken.

Met de komst van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) is er nu een dubbele test voor alle (winst)uitkeringen binnen BV’s en CV’s: de balanstest en de liquiditeitstest. Met name de liquiditeitstest kan voor uitdagingen zorgen en verdient daarom extra aandacht. Wilt u meer weten over deze testen, lees dan ook zeker ons volgende artikel.

Verslag van het bestuursorgaan

De liquiditeitstest vereist dat een onderneming in staat moet zijn om op korte termijn, binnen 12 maanden, haar schulden te voldoen na de uitkering van het dividend. Het aantonen van het vermogen van een onderneming om haar schulden binnen 12 maanden te kunnen voldoen, is geen eenvoudige opgave en vergt nauwkeurigheid.

Het bestuursorgaan moet aantonen dat de onderneming na de uitkering nog steeds in staat zal zijn om haar schulden op korte termijn te voldoen. Het is cruciaal dat het bestuursorgaan dit bewijst en  dit documenteert in een verslag. Het negeren of onvolledig documenteren van de liquiditeitstest kan leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid. Het belang van een transparant en grondig verslag mag dus zeker niet onderschat worden.

Tips & Tricks voor een succesvol Verslag na de Uitkeringstest:

  1. Start met de conclusie Begin met de belangrijkste conclusies en resultaten beknopt op te lijsten in een inleidende samenvatting. Zo vermeldt u meteen al bij of de onderneming al dan niet in staat is om haar verplichtingen op korte termijn te voldoen na de uitkering.
  2. Beschrijf de methodologie: De ene liquiditeitstest is de andere niet. Het is van cruciaal belang om aan te geven op welke cijfers de test gebaseerd is. Indien er bepaalde correcties zijn toegepast is het belangrijk om ook deze te signaleren en te verklaren welke beweegredenen  hiervoor aan de basis liggen.
  3. Liquiditeitsratio’s: De liquiditeitsratio’s zoals de current ratio en quick ratio zijn een vaste indicator om de liquiditeit van een onderneming in kaart te brengen. Indien mogelijk kan u deze kerngetallen benchmarken met de sector of met vorige periodes.
  4. Belangrijkste bevindingen: Door de belangrijkste bevindingen van de liquiditeitsratio’s te benoemen en de mogelijke waarschuwingssignalen te vermelden geeft u weer dat u de risico’s adequaat hebt ingeschat Dit helpt het bestuur en andere belanghebbenden om zich bewust te zijn van eventuele uitdagingen.
  5. Mogelijke actiepunten: Formuleer aanbevelingen en concrete actiepunten om eventuele liquiditeitsproblemen aan te pakken. Deze actiepunten dienen haalbaar en te zijn, zodat het management stappen kan ondernemen om de liquiditeitspositie te verbeteren.
  6. Toekomstige prognoses: Neem toekomstige prognoses op met betrekking tot de liquiditeit van de onderneming. Dit helpt om potentiële problemen vooruit te plannen en biedt inzicht in hoe de liquiditeitspositie zich naar verwachting ontwikkelt.
  7. Risicofactoren: Identificeer en bespreek eventuele risicofactoren die de liquiditeit van de onderneming kunnen beïnvloeden. Denk hierbij aan economische trends, veranderende regelgeving, concurrentie, enz.
  8. Aanvullende informatie: Geef waar nodig aanvullende informatie, zoals verklaringen van externe auditors en financiële dashboards die de bevindingen ondersteunen.

Met deze cruciale elementen en waardevolle tips voor het verslag van het bestuursorgaan na een liquiditeitstest, zorgt u  voor een solide en transparante basis voor dividenduitkeringen binnen uw BV of CV.

Hebt u nog bijkomende vragen over dit onderwerp of wenst u bijstand bij een dividend uitkering of opmaken van dergelijk verslag?  Aarzel niet om onze experts te contacteren op het nummer +32 9 223 31 54 of per mail op het mailadres studiedienst@refibo.be.Blijf op de hoogte van het belangrijkste nieuws voor ondernemers, ontvang onze maandelijkse REFIBO nieuwsbrief nu in uw mailbox!