Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
Stagiairs op de werkvloer? Mis deze fiscale voordelen voor eenmanszaken niet!

Stagiairs op de werkvloer? Mis deze fiscale voordelen voor eenmanszaken niet!

  • On 31/08/2023

Stagiairs in dienst nemen levert voor beide partijen een win-win op. Enerzijds helpt u om de kennis achter de schoolbanken aan te scherpen met waardevolle ervaring, in ruil helpen stagiairs om de werkdruk op te vangen en frisse schoolkennis te delen zonder hoge loonkosten met zich mee te brengen. De fiscale voordelen die stagiairs aan eenmanszaken opleveren blijven al te vaak nog onderbelicht waardoor u mogelijks een aanzienlijke financiële stimulus misloopt. 

De financiële voordelen

Voor de stagiair

Jongeren die een alternerende opleiding doorlopen verenigen theoretische lessen met praktische stageperiodes. Deze stages dragen niet alleen bij aan hun persoonlijke groei, maar kunnen tevens financiële voordelen met zich meebrengen. Onder specifieke voorwaarden hebben ze recht op een financiële tegemoetkoming van het gewest waarin ze hun opleiding volgen.

Deze premies variëren per regio. In Vlaanderen kunnen ze oplopen tot maximaal drie keer €500, in Brussel tot twee keer €500 en één keer €750, terwijl in Wallonië een premie van €750 verkregen kan worden wanneer de leerling met succes zijn laatste jaar van de alternerende opleiding afrondt en zijn certificaat behaalt. Deze premies waren vroeger bekend onder de naam ‘startbonus’.

Intussen werd in alle gewesten de naam gewijzigd naar ‘premie voor jongeren/leerlingen in een alternerende opleiding’.

Het is belangrijk op te merken dat deze premie als belastbaar inkomen wordt beschouwd voor de jongere.

Voor de eenmanszaak

Als ondernemer met een eenmanszaak komt u ook in aanmerking voor een premie. De benaming van deze premie verschilt afhankelijk van uw locatie: ‘premie kwalificerend werkplekleren’ in Vlaanderen, ‘mentorpremie’ in Brussel en ‘premie voor zelfstandigen’ in Wallonië vanaf september 2023.

De hoogte van deze premies varieert eveneens per regio. In Vlaanderen kan een ondernemer rekenen op een premie van 600 euro per leerling per jaar als u de leerling geen vergoeding betaalt en 1.000 euro als u dat wel doet. De premie in Brussel bedraagt 1.750 euro per mentor per jaar voor iedere stage van zes maanden. In Wallonië valt er een eenmalige premie van 750 euro per stageplek te bekomen. Tenslotte verschilt de aanvraagprocedure voor de premie per gewest. In Vlaanderen gebeurt de procedure online via de website ‘werkplek duaal’.

Het fiscaal voordeel

Het loon dat u aan de stagiair betaalt, is op dezelfde wijze aftrekbaar als de lonen van reguliere werknemers. Het fiscale voordeel gaat nog een stap verder door een deel van uw belastbare winst of inkomsten vrij te stellen van belastingen. Deze vrijstelling komt overeen met 40% van de brutolonen, inclusief RSZ-bijdragen, die betrekking hebben op de prestaties die de stagiair heeft geleverd gedurende het opleidingsjaar waarvoor u een premie heeft ontvangen (volgens Artikel 67bis WIB 92).

In de belastingaangifte is een specifieke code voorzien voor deze vrijstelling. Als u een zelfstandige bent met winst, dient u code 1622/2622 te gebruiken. Bij inkomsten uit baten is dit code 1678/2678.

Het is niet nodig om bij uw belastingaangifte bijlagen toe te voegen, maar u dient wel twee documenten beschikbaar te hebben voor de fiscus, zoals bepaald in Artikel 46bis KB/WIB 92.

  • Allereerst moet u kunnen bewijzen dat u gedurende het inkomstenjaar van de aangifte voor elke stagiair een premie heeft ontvangen.
  • Ten tweede moet u een gedetailleerde lijst opstellen van de stagiairs, inclusief de volledige identiteit, en indien beschikbaar, het nationaal nummer en de bruto belastbare bezoldigingen die zij ontvangen hebben.

In een notendop

Kortom, het aannemen van stagiairs voor een alternerende opleiding in uw eenmanszaak kan zowel financiële als educatieve voordelen opleveren. De premies zijn zowel voor de jongere als voor u belastbaar als beroepsinkomsten, maar het fiscale voordeel van de vrijstelling van belasting op een deel van uw winst of baten kan een waardevolle stimulans zijn om dit pad te verkennen. Het loont dus zeker de moeite om poolshoogte te nemen van de mogelijkheden en vereisten binnen uw regio.

Hebt u nog bijkomende vragen over de fiscale voordelen en premies voor eenmanszaken?  Aarzel niet om onze experts te contacteren op het nummer +32 9 223 31 54 of per mail op het mailadres studiedienst@refibo.be.Blijf op de hoogte van het belangrijkste nieuws voor ondernemers, ontvang onze maandelijkse REFIBO nieuwsbrief nu in uw mailbox!