Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Dé tax shift

Dé tax shift

  • On 05/08/2015

‘Point of interest’ voor de ondernemer: in welke mate daalt de last op arbeid en personenbelasting door de nieuwe tax shift? Zijn alle knopen doorgehakt om meer te kunnen concurreren met het buitenland? Via welk poortje wil de regering de daling van de lasten compenseren?

De regering-Michel I heeft donderdag 23 juli 2015 een akkoord bereikt betreffende de begroting en de tax shift voor het huidige en het volgende kalenderjaar. De federale regering is hierbij op zoek gegaan naar een correcte verschuiving inzake belastingdruk. De bedoeling is om de lasten op arbeid te verlagen en op zoek te gaan naar nieuwe inkomsten. Onderstaand worden enkele punten van het akkoord in de verf gezet. Al naargelang de categorie waartoe u behoort, zijn er meer voor- of nadelen verbonden aan de tax shift.

Competitiviteit versterken. Voor de werkgever wordt de fiscale druk op arbeid verminderd van 33 % naar 25 %. De regering voorziet door deze lastenverlaging meer ademruimte binnen de bedrijfswereld. De competitiviteit van en tussen kmo’s kan hierdoor stijgen. De regering wil meer jobs creëren en rekent op de goodwill van de bedrijven. De lastenverlaging wordt echter niet gekoppeld aan concrete voorwaarden met betrekking tot de jobcreatie. Bovendien wordt er een lastenverlaging voor de werkgever ingevoerd op ploegen- en nachtarbeid. Daarnaast is er ook een speciale fiscale maatregel om de kmo’s te ondersteunen, met name een uitbreiding van de investeringsaftrek.

Financiering. De regering moet ten gevolge van de lastenverlaging op zoek gaan naar nieuwe middelen. Zo is er besloten de btw op elektriciteit voor particulieren genoegzaam te verhogen, namelijk van 6 % naar 21 %, de accijnzen op diesel, tabak en alcohol te doen stijgen, een gezondheidstaks op o.a. softdrinks en een speculatietaks in te voeren en de roerende voorheffing ‘voorzichtig’ te laten stijgen van 25 % naar 27 %.

Verhoging koopkracht. ‘Het leven’ wordt duurder, daarom wordt voorzien in een looncompensatie van ongeveer € 100 netto voor werkende gezinnen met een laag tot gemiddeld inkomen. Bovendien zouden er enkele belastingvrije minima worden verhoogd. Of deze stijging van de koopkracht voldoende is om de consumptiebelasting te neutraliseren, zal de toekomst uitwijzen.