Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Een hoge debet rekening-courant is toch riskant

Een hoge debet rekening-courant is toch riskant

  • On 23/04/2013

Het begrip “rekening-courant” klinkt bij iedere zelfstandige bekend in de oren. Echter dit soepele financieringsinstrument heeft ook enkele niet te onderschatten nadelen. Spring er dus op de juiste manier mee om!

Het principe van rekening-courant is eenvoudig. Het is een financieringsinstrument voor de vennoten en vennootschap. Indien de vennoot geld opneemt van de vennootschap of aankopen doet waarvan het beroepsmatige karakter niet kan worden bewezen, leent de vennootschap geld uit aan de vennoot. Omgekeerd kan de vennoot ook middelen geven aan de vennootschap door bv. facturen van de vennootschap te betalen met privégelden.

Tussen de schulden en de vorderingen ontstaat er een wettelijke compensatie. Het verkregen saldo geeft de positie weer van de rekening-courant op de balans. Een debetsaldo impliceert een vordering van de vennootschap op de vennoten. Daartegenover staat een creditsaldo, wat een schuld van de vennootschap t.o.v. de vennoten betekent.

Keerzijde van de medaille. Indien u als vennoot geldt uit de vennootschap haalt, zonder hierop rente te betalen, wordt dit door de fiscus aanzien als een voordeel alle aard en dient u hierop belastingen te betalen. De vastgelegde rente hierop bedraagt 9,5% (AJ 2013- IJ 2012).

Rekening houdende met de hoogste belastingschaal plus gemeentebelasting betaald u als vennoot een werkelijke rente van 6% op het genoten voordeel, zijnde op uw rekening courant. Deze 6% is een stuk hoger dan de marktrente.

Daarnaast schuilen er nog andere gevaren om de hoek.

  • Financiële instellingen lenen vennootschappen enkel geld indien hun rekening-courant op de debetzijde is aangezuiverd.
  • Houd de debet rekening-courant van de vennootschap lager dan de som van het kapitaal en reserves.

Een positieve noot:

  • Wenst u geld te lenen bij een financiële instelling? Dan kan u hen makkelijker over de streep trekken met een overschot op de creditzijde.
  • U mag rente aanrekenen indien u geld aan uw vennootschap leent, echter houd deze marktconform.