Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
Een schenking doen en toch een inkomen behouden? Een tijdige successieplanning is een win-win voor beiden

Een schenking doen en toch een inkomen behouden? Een tijdige successieplanning is een win-win voor beiden

  • On 10/03/2023

Uw onderneming nalaten aan de volgende generatie kan enkele kopzorgen met zich meebrengen. U wenst de touwtjes in handen te houden en toch de volgende generatie een financieel duwtje in de rug te geven? Kan dit zonder een al te grote fiscale impact? 

Voordelige regeling bij familiale ondernemingen

Uw onderneming klaarstomen voor de volgende generatie begint in de eerste plaats bij het tijdig inplannen van de opvolging. Om ondernemers te stimuleren om hierbij stil te staan is er een vrijstelling  (0%) van de schenkbelasting bij het schenken van familiale ondernemingen en vennootschappen. In het geval de aandeelhouder overlijdt vooraleer de schenking plaatsgevonden heeft is er wel een erfbelasting verschuldigd tegen een verlaagd tarief, zijnde 3% in rechte lijn of partner en 7% in alle andere gevallen.

Echter om van deze voordelige regelgeving van schenking van familiale onderneming te genieten dienen er verschillende voorwaarden voldaan te worden, waaronder het gegeven dat na de schenking de activiteit nog minimaal 3 jaar dient te worden voortgezet en tevens op het ogenblik van schenking een reële economische activiteit moet hebben.

Een onderneming waarbij slechts er een zeer beperkte bezoldiging aan personeelsleden (bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen < 1,5% totaal activa) in kosten is opgenomen en de onroerende goederen meer dan de helft vertegenwoordigen van de balans wordt vermoed geen reële economische activiteit uit te voeren.  Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een holding of een patrimoniumvennootschap.

Indien u als ondernemer- aandeelhouder gedurende uw leven de zeggenschap wenst te behouden in dergelijke onderneming en dus geen schenking in gedachte heeft, kan bij overlijden het erven van dergelijke onderneming dus een aanzienlijk fiscaal prijskaartje hebben (progressieve tarieven erfbelasting 3%-27% in rechte lijn en bij partner). 

Rekening courant

Bij veel ondernemingen is er doorheen de jaren evenwel een aanzienlijke rekening courant opgebouwd door de aanvulling met privégeld naar de vennootschap. Indien u de volgende generatie een financieel duwtje in de rug wenst te geven met behoud van uw zeggenschap in de onderneming kan de schenking van uw rekening courant een mogelijkheid zijn. Een rekening-courant brengt namelijk interesten op en vertegenwoordigd een vordering tegenover de vennootschap.

Een goede mogelijkheid dus om aan successieplanning te doen.

Temeer in de situatie waar de vennootschap niet voldoet/zal blijven voldoen aan de voorwaarden van familiale onderneming bij openvallen van de nalatenschap, waar de reguliere progressieve tarieven van erfbelasting van toepassing zijn die zich situeren tussen de 3% en 27% in rechte lijn of aan uw partner.

Het kan dus wel eens het overwegen waard zijn om bij leven reeds uw rekening courant te schenken, bij dergelijke uitgesloten/ niet-familiale vennootschappen waardoor er slechts 3% schenkbelasting dient betaald te worden bij schenking van uw rekening courant in rechte lijn of aan uw partner (7% bij schenking aan andere personen)

Let op  (1/2)

De ontvanger van de schenking in de vorm van een rekening-courant verwerft geen aandelen in de vennootschap. Evenmin zal de begunstigde beslissingsbevoegdheid of medezeggenschap krijgen in de onderneming. Dit is dus anders dan schenking van de blote eigendom van de aandelen.

Let op (2/2)

De waarde van de rekening-courant bij schenking is evenwel een momentopname waarop schenkbelastingen dienen betaald te worden. Het is dus niet gegarandeerd dat deze middelen ook duurzaam in het vermogen van de begunstigde terecht komen, bijvoorbeeld bij faillissement van de onderneming of bij onmogelijkheid tot uitkering bij vereffening.

Optimaliseer de voortzetting van uw onderneming

Door op tijd stil te staan bij uw successieplanning en de werkwijzen in uw onderneming stuurt u zelf de koers die uw onderneming vaart onder de volgende generatie. In het geval de ondernemer komt te overlijden brengt de verdeling van de aandelen en nalatenschap vaak bijkomende problemen met zich mee die nefast zijn voor de voortzetting van de onderneming. Enige voorbereiding of vinger aan de pols blijven houden kan bevorderend werken.

Een schenking doen en tegelijk een inkomen behouden

Het is perfect mogelijk om uw rekening courant te schenken en op hetzelfde moment een vast inkomen te blijven ontvangen. Hiervoor koppelt u de schenking aan een last waarbij bijvoorbeeld de begunstigde een jaarlijkse rentelast verschuldigd is van 2% aan de schenker, wat doorgaans langer is dan de interesten die de begunstigde ontvangt als interest voor deze rekening-courant. Een win-win voor beide partijen.

REFIBO BV beantwoordt graag al uw vragen omtrent successieplanning en familiale overdracht van ondernemingen. Contacteer ons gerust telefonisch op het nummer +32 9 223 31 54 of per mail op het mailadres studiedienst@refibo.be.


Blijf op de hoogte van het belangrijkste nieuws voor ondernemers, ontvang onze maandelijkse REFIBO nieuwsbrief nu in uw mailbox!