Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
Tip uit de praktijk: Vernieuw uw contracten

Tip uit de praktijk: Vernieuw uw contracten

  • On 10/03/2023

Het burgerlijk wetboek in een nieuw jasje, ook het verbintenissenrecht was toe aan modernisering. Welke impact dit heeft op uw contracten kan u reeds lezen in ons eerder artikel. Enkele praktische tips en kritische bedenkingen reiken wij u graag aan. 

Opfrissing

De bepaling omtrent de “wijzigingen van omstandigheden “ is één van de grote verrassingen van het nieuwe verbintenissenrecht. In dergelijk geval kan een contract worden herzien of ontbonden in onderling overleg of door tussenkomst van een rechter. De wetgever haalt als voorbeelden van gewijzigde omstandigheden de volgende situaties aan: Een belangrijke devaluatie op de overeengekomen prijs, een oorlog die de normale economische verhouding heeft ontwricht of een langdurige economische crisis.

Na de Covid-pandemie en de oorlog in Oekraïne vergt het weinig verbeelding om deze voorbeelden te linken aan concrete toepassingen. In principe zal deze bepaling omtrent wijzigingen van omstandigheden enkel van toepassing zijn op overeenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2023.

De bindende kracht van de overeenkomst

Zodra er een contract gesloten wordt heerst de verwachting tussen de partijen dat de overeengekomen verbintenissen zullen worden nagekomen. Door de introductie van de imprevisieleer laat het nieuwe verbintenissenrecht toe dat een overeenkomst toch gewijzigd kan worden op voorwaarde dat de oorspronkelijke omstandigheden van de overeenkomst grondig gewijzigd zijn. Het nieuwe verbintenissenrecht, en dus de imprevisieleer, treedt evenwel pas in werking op 1 januari 2023.

Anticipatieve werking in de toekomst

De coronapandemie heeft ons als ondernemers geleerd dat goed uitgewerkte contracten, zoals een overmacht-, hardship- of imprevisieclausule, geen overbodige luxe zijn. Ook de oorlog in Oekraïne toont aan hoe snel omstandigheden kunnen wijzigen en  in welke mate externe factoren doorwegen op lopende contracten. In dat opzicht lijkt het ons ook verstandig om contracten die langdurig lopen niet steeds te verlengen maar te vernieuwen. Op deze manier beslist u zelf of u gebruik wenst te maken van art. 5.74, BW inzake de gewijzigde omstandigheden. Daar waar het vandaag geen gewoonte vormt in de rechtspraak om de imprevisieleer toe te passen op bestaande contracten, valt het niet met zekerheid te voorspellen of dit zo zal blijven.

Tip:

Het is raadzaam om bij nieuwe overeenkomsten steeds een bepaling op te nemen omtrent art. 5.74, BW ongeacht of u nu wel of niet hiervan wenst gebruik te maken. De wettekst van deze bepaling laat namelijk behoorlijk wat speelruimte. Bijkomende afspraken over termijnen, kennisgeving en gevolgen bij weigering tot onderhandeling kunnen de doeltreffendheid van de art. 5.74 BW zeker ten goede komen.

REFIBO BV beantwoordt graag al uw vragen omtrent dit onderwerp. Contacteer ons gerust telefonisch op het nummer +32 9 223 31 54 of per mail op het mailadres studiedienst@refibo.be.


Blijf op de hoogte van het belangrijkste nieuws voor ondernemers, ontvang onze maandelijkse REFIBO nieuwsbrief nu in uw mailbox!