Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
Eindejaarspremie ontrafeld: Alles wat werkgevers moeten weten voor optimale uitbetaling

Eindejaarspremie ontrafeld: Alles wat werkgevers moeten weten voor optimale uitbetaling

  • On 22/12/2023

Met het einde van het jaar in zicht, staat niet alleen de feestelijke sfeer centraal, maar ook de anticipatie op de langverwachte eindejaarspremie. Voor werkgevers brengt dit financiële extraatje echter enkele belangrijke overwegingen met zich mee. Van de verplichtingen tot de variabele berekeningen en belastingimplicaties: deze blog onthult alles wat werkgevers moeten weten om het maximale uit de eindejaarspremie te halen.

Duik met ons mee in de essentiële inzichten en bereid je voor op een naadloze afhandeling van deze jaarlijkse beloning voor jouw waardevolle team.

Wettelijke richtlijnen

Een belangrijke vraag die u zich als werkgever dient te stellen luidt als volgt: “Is mijn bedrijf verplicht om een eindejaarspremie te verstrekken?”

Er bestaat geen wettelijke verplichting voor een eindejaarspremie op basis van wetgeving. Het is echter wel mogelijk dat deze verplichting wel op uw onderneming rust door het paritaire comité waaronder uw ondernemers vallen, zoals PC 336. Bij de meeste paritaire comités zijn er collectieve arbeidsovereenkomsten afgesloten die de eindejaarspremie verplicht, voor zover de voorwaarden die vooropgesteld worden vervuld zijn.

Daarnaast is het mogelijk dat, ondanks er geen CAO verplichtingen oplegt, uw werknemers toch aanspraken kunnen maken op de eindejaarspremie. Ook een ondernemings-cao, een arbeidsreglement, een individuele arbeidsovereenkomst of een bestaand gebruik binnen de onderneming kunnen dit recht voor de werknemer doen ontstaan.

Berekening

De berekening van de eindejaarspremie varieer, afhankelijk van de CAO of ander instrument die de verplichting tot betaling doet ontstaan. Vaak is de premie gelijk aan het maandloon van december, maar sommige sectoren passen andere berekeningen toe op basis van het aantal gewerkte uren per jaar. In de socialprofitsector wordt de eindejaarspremie vaak verdeeld tussen een vast en een variabel deel. Het bedrag wordt altijd berekend op basis van de tewerkstelling, waarbij de premie voor deeltijdse werknemers lager is dan die voor voltijdse werknemers.

De eindejaarspremie is niet afhankelijk van persoonlijke prestaties of bedrijfsresultaten. Het is altijd gekoppeld aan het maandloon. Op ondernemingsniveau kan u als werkgever evenwel besluiten een hoger bedrag toe te kennen of om een eindejaarspremie te verstrekken indien dit niet verplicht is.

Tijdelijke werknemers

Werknemers met een contract van bepaalde duur worden niet automatisch uitgesloten. Vaak stellen de COA’s wel bepaalde anciënniteitsvoorwaarden waaraan de werknemer dient te voldoen alvorens recht te hebben op een eindejaarspremie.

Meestal wordt een pro rata berekening toegepast op basis van het aantal gewerkte maanden gedurende het jaar. Let wel, Sommige sectoren beschouwen bepaalde afwezigheden als gelijkgesteld met prestaties voor de eindejaarspremie, zoals verlof met behoud van loon. Onbetaald ouderschapsverlof, onbetaald verlof, tijdskrediet en andere onbetaalde schorsingen tellen vaak niet mee voor de premie.

Fiscaal

Uiteraard pikt de fiscus ook graag een graantje mee. De eindejaarspremie wordt belast als een exceptionele vergoeding, vergelijkbaar met bonussen. 

De standaardberekening omvat 13,07 procent socialezekerheidsbijdrage plus een exceptionele bedrijfsvoorheffing, variërend van 23,22 procent tot 53,50 procent, afhankelijk van het jaarloon.

In de meeste gevallen wordt de eindejaarspremie medio december of samen met het maandloon begin januari uitbetaald. Bij bedienden wordt de premie rechtstreeks door de werkgever betaald, terwijl bij arbeiders dit afhankelijk is van de sector dit soms via het sociaal fonds gebeurd.

Einde te werkstelling

Wat gebeurt er bij ontslag? Bij ontslag om dringende reden vervalt het recht op een eindejaarspremie. Bij gewoon ontslag door de werkgever behoudt de werknemer het recht op een eindejaarspremie, maar bij vrijwillig ontslag of ontslag in onderling akkoord varieert dit sterk per sector.

Een functiewijziging binnen hetzelfde bedrijf heeft geen invloed op het recht op de eindejaarspremie, maar het bedrag kan variëren afhankelijk van de voorziene berekeningswijze.

Heeft u vragen over dit onderwerp of bent u op zoek naar proactief advies om uw personeelskosten te herzien? Aarzel zeker niet om onze experts te contacteren op het nummer +32 9 223 31 54 of per mail op het mailadres studiedienst@refibo.be.

 Blijf op de hoogte van het belangrijkste nieuws voor ondernemers, ontvang onze maandelijkse REFIBO nieuwsbrief nu in uw mailbox!