Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Geen inschrijving van uw wagen: geen afschrijving?

Geen inschrijving van uw wagen: geen afschrijving?

  • On 20/04/2011

In principe mag, bij een kmo, een eerste (volledige) afschrijving gebeuren in het jaar van verkrijging of totstandkoming van een actief. Het Hof van Beroep te Brussel ( 8 februari 2007) oordeelde echter dat opdat de afschrijving een aftrekbare beroepskost kan zijn, de belastingplichtige moet kunnen aantonen dat het actief, in dit geval een auto, beroepsmatig gebruik wordt of zal worden. De effectieve verkrijging van een goed of de eigendomsoverdracht zullen dus niet steeds voldoende zijn om de afschrijving te aanvaarden als aftrekbare kost.

Specifiek worden gevallen bedoeld waarbij een auto reeds gekocht is in een bepaald jaar, of waarbij een voltrokken koop heeft plaatsgevonden, maar waarbij de auto pas in het daaropvolgende boek jaar in het verkeer gebracht werd, dit blijkt alleen uit de inschrijving van de wagen bij de DIV. Omdat op deze wagen reeds in het jaar van verkrijging een fiscaal aanvaardbare afschrijving zou kunnen gebeuren zal het noodzakelijk zijn dat men kan aantonen dat (en in welke mate) de wagen beroepsmatig gebruikt zal worden. Het gaat hier met andere woorden om feitenkwesties, zoals volgende voorbeelden zullen aantonen.

Een wagen die valt onder de categorie ‘bestelwagen’ zal duidelijk voor beroepsdoeleinden gebruikt worden. Ook bij een wagen die aangekocht wordt door een vennootschap kan normaal geen twijfel bestaan over het beroepsmatige karakter van de (personen)wagen. Problemen zullen wel ontstaan wanneer een wagen aangeschaft wordt die géén oude wagen vervangt. In praktijk wordt het beroepsmatig gebruik immers afgeleid van de verhouding tussen het aantal beroepsmatige en het aantal privékilometers die met de wagen wordt afgelegd. Zolang de wagen niet werd ingeschreven (en dus ook niet in het verkeer gebracht werd) is dergelijke vergelijking niet mogelijk. Zal de nieuwe wagen gebruikt worden ter vervangen van een oude wagen dan kan men het beroepsmatig gebruik van de oude wagen als basis gebruiken. Gaat het daarentegen om de aankoop van een eerste wagen of een bijkomende wagen dan kan het beroepsmatig gebruik slechts bepaald worden eens de wagen in het verkeer gebracht wordt.

Onderkant formulier