Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Geregistreerde kassa pas tegen eind 2015

Geregistreerde kassa pas tegen eind 2015

  • On 15/05/2013

Reeds in 2009 kwam de overheid tot een overeenkomst met de horeca-sector: Een verlaging van het btw-tarief van 21% naar 12% op de verkoop van de maaltijden die ter plaatse werden geconsumeerd in ruil voor de invoering van een geregistreerd kassasysteem vanaf 01/01/2013. Dit om zwartwerk in de sector tegen te gaan. Moet u die kassa nu invoeren?

Wie moet zo’n kassa invoeren? De geregistreerde kassa wordt verplicht voor de uitbater van een horeca-inrichting die regelmatig maaltijden verschaft. U verschaft regelmatig maaltijden als de omzet van uw restaurant- en cateringdiensten (lees: de maaltijden die ter plaatse kunnen worden geconsumeerd) méér dan 10% bedraagt van de totale omzet van uw horeca-activiteiten. Meeneemmaaltijden en dranken tellen dus niet mee voor de berekening van de omzet uit restaurant- en cateringdiensten. Overschrijdt u deze grens van 10%? Dan bent u verplicht zo’n kassa in te voeren. Alle inkomsten zullen dan door deze kassa worden geregistreerd en ook het personeel zal zich via deze kassa moeten aan- en afmelden.

LET OP! Het aandeel van de geserveerde maaltijden in de totale horecaomzet bepaalt of u een kassa moet gebruiken, maar de kassa is er niet alleen om de door u verstrekte maaltijden aan te rekenen! Moet u een kassa gebruiken? Dan moet u ál uw verrichtingen in de kassa intikken.

2013, 2014 of 2015? Alhoewel het initieel de bedoeling was dit systeem reeds in 2013 in te voeren, liep dit project door de val van de regering Leterme en de aanslepende regeringsvorming een eerste vertraging op en werd de invoer van dit systeem voorzien voor 2014. Echter op de ministerraad[1] van vrijdag 26 april 2013 werd beslist dat de kassa met ‘black box’ geleidelijk zal worden ingevoerd vanaf 1 januari 2014, gespreid over 2 jaar. In 2014 zal u ze nog vrijwillig kunnen invoeren, maar vanaf eind 2015 is ze verplicht.

Al vrijwillig invoeren in 2014? Er wordt een lastenverlaging beloofd voor diegenen die de geregistreerde kassa reeds in 2014 vrijwillig invoeren1. Dit bovenop de reeds bestaande lastenverlagingen zoals bijvoorbeeld het 1,2 3 plan . Concreet komt er een lastenverlaging per kwartaal van € 500 euro per werknemer voor 5 werknemers. Dit bedrag wordt verhoogd tot € 800 voor werknemers jonger dan 26 jaar. In de komende maanden zal deze maatregel nog verder worden uitgewerkt. Wij volgen het op!


[1] http://www.samenaanhetwerk.be, (29/04/2013), “Horecaplan goedgekeurd”