Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Handelsmonsters gedefinieerd door Europees Hof van Justitie

Handelsmonsters gedefinieerd door Europees Hof van Justitie

  • On 20/02/2012

Naar aanleiding van een rechtszaak tegen EMI Groep Limited heeft het Europees Hof van Justitie[1] gedefinieerd wat er precies moet verstaan worden onder een ‘handelsmonster’ (ook wel ‘sample’ of ‘staal’ genoemd). De EMI groep had cd’s uitgedeeld aan diverse personen die invloed kunnen uitoefenen op het koopgedrag van consumenten. Daarbij was het niet ongebruikelijk dat één persoon meerdere cd’s ontving om deze verder te verspreiden. Omdat deze manier van werken tot discussie leidde met de fiscus omtrent het al dan niet verschuldigd zijn van btw, werd een prejudiciële vraag gesteld aan het Europees Hof van Justitie.

Om te beginnen moet, volgens het Europees Hof van Justitie, een handelsmonster bedoeld zijn om de verkoop van een product te bevorderen. Volgens het Hof is het aangeraden dat de handelsmonsters verschillen van het product dat bestemd is voor eindgebruik (qua volume, inhoud,…). Dit om te vermijden dat er btw zou moeten betaald worden op de handelsmonsters. Echter, in sommige gevallen, zoals bijvoorbeeld bij cd’s, is het onmogelijk om het handelsmonster een andere vorm te laten aannemen dan het eindproduct. In dit geval is het wel toegestaan om producten, identiek aan het eindproduct, te verspreiden.

Let wel op: wat de Belgische btw-wetgeving betreft, kan hieraan toegevoegd worden dat een handelsmonster steeds van diezelfde aard moet zijn als de goederen die door het bedrijf worden verkocht. Het is daarbij niet noodzakelijk dat deze op dezelfde manier geconditioneerd worden, noch dat ze vermelding maken van de term ‘monster’ of ‘staal’. De Belgische btw-administratie eist wel een ontvangstbewijs van de geadresseerden van alle monsters. Op dit ontvangstbewijs wordt bovendien best vermeld dat het gaat om handelsmonsters.

Een tweede discussiepunt had betrekking tot het aantal handelsmonsters dat mag uitgedeeld worden aan eenzelfde persoon. Het Europees Hof zei hieromtrent dat handelsmonsters weldegelijk in grote getallen mogen worden uitgedeeld aan dezelfde persoon. Echter, het moet dan wel gaan om tussenpersonen die instaan voor de verdere verspreiding en promotie van de handelsmonsters. Eindconsumenten die grote aantallen monsters ontvangen, is niet toegestaan.

 

Bron: Tips&Advies (5/11/2010), “Is de BTW te streng voor ‘handelsmonsters’?”


[1] Hof van Justitie, 30 september 2010, zaak nr. C-581/08