Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Hoe een collectieve sluitingsperiode inlassen?

Hoe een collectieve sluitingsperiode inlassen?

  • On 30/12/2011

Sommige paritaire comités leggen een collectieve sluitingsperiode vast. Deze collectieve sluitingsperiodes moeten voor 31 december van het voorafgaande jaar bepaald worden. Als individueel bedrijf kan u niet afwijken van de sluitingsperiodes zoals bepaald in het paritair comité. Werd er niets vastgelegd in het paritair comité, dan kan u als bedrijf steeds zelf opteren voor een collectieve sluitingsperiode.

In tegenstelling tot bij de paritaire comités, bestaat er voor bedrijven geen einddatum waarvoor de sluitingsperiode moet vastgelegd worden. Het is echter wel aangeraden om de data van een collectieve sluitingsperiode zo snel mogelijk door te geven aan de werknemers. Zo kunnen zij hun resterende vakantiedagen zo optimaal mogelijk regelen.

Een collectieve sluitingsperiode invoeren, gaat gepaard met een wijziging van het arbeidsreglement. Dit kan echter niet doorgevoerd worden zonder het nodige overleg met de ondernemingsraad, de vakbondsafgevaardigden of de werknemers. Eens de wijziging van het arbeidsreglement goedgekeurd is, moet een bericht aangeplakt worden binnen de onderneming met de data van de collectieve sluitingsperiodes. Daarnaast moeten zowel aan de werknemers als aan het toezicht op de sociale wetten een kopie van dit bericht overhandigd worden.

Ook werknemers die geen recht of beperkt recht hebben op vakantie zijn verplicht om deel te nemen aan de collectieve sluitingsperiode. Werknemers die nog slechts over een beperkt aantal dagen betaald verlof beschikken, moeten deze bij voorrang opnemen. Bij werknemers met geen of onvoldoende vakantiedagen zal hun arbeidsovereenkomst tijdelijk opgeschort worden tijdens de verlofperiode waardoor zij (tijdelijk) werkloos worden. Indien zij op dat moment voldoen aan een aantal voorwaarden kunnen zij eventueel aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering. In elk geval moet u aan werknemers met geen of een beperkt recht op vakantie een formulier C 3.2 A en een formulier C 3.2 overhandigen.

Wordt de collectieve sluitingsperiode uiterst laat vastgesteld, dan bestaat het risico dat de werkgever het normale loon zal moeten doorbetalen aan de werknemers. Dit omdat de late beslissing tot gevolg zal hebben dat vele werknemers hun vakantie reeds op een ander moment zullen opgenomen hebben en dit mits de toestemming van de werkgever. Op tijd overleg inplannen met de betrokken personen is dus geen overbodige luxe.