Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
Hoe optimaliseert u als werkgever de groei van uw onderneming in tijden van personeelstekorten? 

Hoe optimaliseert u als werkgever de groei van uw onderneming in tijden van personeelstekorten? 

 • On 18/05/2022

Hoge werkdruk en personeelstekorten, hoe komt dat?

Digitalisatie:

Automatisatie, efficiëntie en digitalisatie worden vaak in één adem genoemd. Toch is het belangrijk om deze uitspraak enigszins te kaderen binnen de juiste context. Vooraleer uw onderneming de vruchten kan plukken van haar beslissing om te digitaliseren is er achter de schermen een grote investering van tijd en middelen voorafgegaan. Denk bijvoorbeeld aan het geven van opleidingen om efficiënt met de nieuwe tools te leren werken. Deze leercurve slokt zowel bij senior profielen als jonge werknemers de nodige tijd op.

Klanteisen:

Onder het mom “de klant is koning” zijn ondernemingen genoodzaakt om zich bij bepaalde veeleisende klanten in moeilijke bochten te wringen om een optimale klanttevredenheid te garanderen. Alle contactmomenten met klanten vragen immers ook tijd en aandacht van uw personeel, wat causaal verbonden is met de hogere werkdruk.

Vraag en aanbod:

De vraag naar nieuw talent is al enkele jaren groter dan het aanbod. Het aantal studenten dat een bachelorsdiploma binnen de voorziene studieduur afrondt daalt jaarlijks. Daarnaast zijn vervolgopleidingen zoals aanvullende bacheloropleidingen, postgraduaten of masteropleidingen ook een aantrekkelijke optie die de toestroom naar de arbeidsmarkt uitstellen.

Blijven groeien ondanks een personeelstekort? Het kan!

Definitie groei:

Afhankelijk van uw strategische doelstellingen kan het begrip “groei” anders geïnterpreteerd worden. Vanuit het opzicht dat tijd en personeel essentieel zijn voor waarde te creëren kan een tekort aan personeel of de beslissing om van een moeilijke klant afscheid te nemen, ervoor zorgen dat u meer middelen vrijhoudt om uw huidig personeelsbestand te optimaliseren. Met minder kunt u ook meer bereiken. Zo kan u de extra tijd en middelen voortaan voor de opleiding van uw huidig personeel inzetten om te groeien op de lange termijn.

Met andere woorden: door bewust te kiezen voor de Return on Investment op lange termijn kunt u de kwaliteit boven de kwantiteit van uw personeel als groeifactor zien. Hetzelfde geldt voor uw klanten: een bescheiden maar tevreden klantenbestand biedt meer kansen dan een portfolio onverzadigbare klanten waar al uw tijd en energie opgebrand geraken.

Tips.

 1. Mindset

Probeer rust te vinden in het feit dat u niet de enigste bent die als een koorddanser de balans dient te vinden tussen het opbouwen van een groter klantenbestand of personeel aanwerven en behouden in tijden van hogere werkdruk.

 1. Waarom?

Zet even een stap terug van de dagelijkse gang van zaken. Hierdoor kunt u de oorzaak van uw uitdaging herleiden tot de bron. Stel dat er bij u de voorbije maand twee medewerkers vertrokken zijn. Begin met uzelf 5x de waarom-vraag te stellen:

 • Waarom zijn er de voorbije maand 2 personeelsleden vertrokken?
 • Omdat de motivatie bij het personeel ver zoek is: Waarom is de motivatie ver zoek?
 • De werkdruk is de voorbije maanden gestegen: Waarom is de werkdruk gestegen?
 • Omdat sommige klanten ontevreden blijven en onmogelijke eisen hebben: Waarom is klant “X” ontevreden?
 • Omdat hij het product/dienst als “duur” percipieert en een onrealistische service voor zijn geld wil: Waarom ziet de klant het product als te duur?
  • Een mogelijk antwoord hierbij kan zijn: omdat de klant niet tot de ideale/gewenste doelgroep behoort voor het type product/dienst dat u levert.
 1. De prijs

Zet een kritische bril op bij het evalueren van uw prijzen. Kunt u makkelijk uw kosten dekken die u voor uw klanten maakt? Wat als er een discrepantie is tussen bepaalde lastige klanten en het ideaalplaatje dat u heeft van een typische klant? Maak de afweging of u deze onverzadigbare klant niet beter kwijt- dan rijk bent zodat u de werkdruk voor uw personeel kan verlagen. In ruil kunt u de rest van uw klantenportfolio een betere ervaring aanbieden aan een prijs die uw kosten beter dekt.

 1. Goestinggesprek

Tijdens een goestinggesprek biedt u uw medewerkers een luisterend oor aan om hun pijnpunten te achterhalen. Pols eventueel tijdens zo een goestinggesprek naar mogelijke valkuilen die voor de medewerker een aanleiding zouden zijn om te vertrekken. Door zelf deze eerste stap te zetten en in dialoog te gaan kunt u proactief ingrijpen om het welzijn van uw medewerkers te garanderen.

Wij helpen u. Hoe bepaalt u de optimale prijs voor uw klanten? Hoe zorgt u voor een efficiënte allocatie van personeelsuren om de werkdruk te balanceren? REFIBO is ruim 41 jaar een kwaliteitslabel voor Rechts-, Fiscaal-, en Accountancy advies waarbij wij u helpen met het opbouwen van een strategie die duurzame waarde creatie garandeert.