Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Hoeveel belastingen betaalt u voor uw gratis bedrijfswagen?

Hoeveel belastingen betaalt u voor uw gratis bedrijfswagen?

  • On 01/02/2017

Een bedrijfswagen die u als bedrijfsleider of werknemer kosteloos ter beschikking krijgt én die u tevens mag gebruiken voor privéritjes vormt een belastbaar voordeel. U mag de wagen naar believen gebruiken, maar u dient hiervoor uiteraard uw steentje bij te dragen. Om de hoogte van uw bijdrage te kennen, is de jaarlijks gepubliceerde referentie-CO2-uitstoot bepalend.

Voordeel van alle aard. Een voordeel van alle aard (VAA) is een voordeel dat een werkgever of een onderneming toekent aan respectievelijk een werknemer of een bedrijfsleider. Zo kan een onderneming bijvoorbeeld een onroerend goed ter beschikking stellen aan een bedrijfsleider, een lening toekennen aan een voordelig tarief of een bedrijfswagen voorzien, etc.

Al deze voordelen worden aanzien als een deel van het beroepsinkomen. De werknemer of bedrijfsleider die het VAA ontvangt, zal er bijgevolg belastingen op moeten betalen.

Belastbaar. In principe worden de voordelen van alle aard belast op hun werkelijke waarde. Echter, voor sommige voordelen geldt dat de waarde forfaitair wordt bepaald. Dit is o.a. zo voor bedrijfsvoertuigen.

Berekening VAA bedrijfswagen. Het VAA wordt forfaitair bepaald aan de hand van de volgende formule: 

ccataloguswaarde * ouderdomspercentage * 6/7 * CO2-percentage.

  • Gedurende het eerste jaar van de inschrijving van de wagen gebeurt de berekening op basis van de initiëlecataloguswaarde [1].
  • Om de ouderdom van de wagen mee in rekening te brengen wordt een degressiviteitscoëfficiënt ingebouwd. Hierdoor daalt de cataloguswaarde elk jaar met 6 % tot een minimum van 70 % van de oorspronkelijke waarde.
  • Van het berekende VAA is de breuk 6/7de ten laste van de werknemer/bedrijfsleider en 1/7ste ten laste van de werkgever.
  • Als laatste speelt de CO2-uitstoot de doorslaggevende rol om het VAA te bepalen. Om het CO2-percentage te bepalen is de referentie-CO2-uitstoot voor diesel- en benzinewagens van belang. Elk jaar wordt een nieuwe referentie-uitstoot bepaald voor het belastbaar voordeel alle aard voor bedrijfswagens.

Het CO2-percentage van de formule wordt bepaald door het CO2-uitstootgehalte van een bepaald voertuig te vergelijken met de referentie-CO2-uitstoot. Het CO2-basispercentage bedraagt 5,5 % voor de referentie-CO2-uitstoot. Ligt de CO2-uitstoot van een bepaald voertuig hoger dan de referentie-CO2-uitstoot, dan stijgt het basispercentage met 0,1 % per CO2 gram. Indien het lager ligt, daalt het basispercentage met 0,1 % per CO2 gram. Het CO2-percentage bedraagt minimum 4 % en maximum 18 % [2].

Referentie-CO2-uitstoot 2017. Het Koninklijk Besluit van 24 november 2016 heeft de referentie-CO2-uitstoot voor 2017 vastgelegd [3]. Voor de brandstof diesel bedraagt deze vanaf 1 januari 2017, 87 gr/km, voor benzine, LPG en aardgas is de referentiewaarde 105 gr/km.

Overzicht.

 dieselbenzine, LPG en aardgas
201591 gr/km110 gr/km
201689 gr/km107 gr/km
201787 gr/km105 gr/km

VAA 2017. Door het dalen van de referentie-CO2-uitstoot, stijgt het CO2-percentage en bijgevolg ook het belastbaar voordeel voor de werknemers en bedrijfsleiders in 2017.

Het minimumbedrag van het VAA voor bedrijfswagens is € 1 280 voor het jaar 2017.

Vergoeding voor het VAA. Wanneer de werknemer of bedrijfsleider een vergoeding betaalt voor het voordeel, dan wordt de eigen bijdrage afgetrokken van het belastbaar bedrag.

Fiches. Het VAA wordt vermeld op de fiche 281.10 (werknemer) of 281.20 (bedrijfsleider) betreffende de bezoldiging. Door de opmaak van deze fiches wordt het VAA opgenomen in de belastbare basis van de werknemer of bedrijfsleider.

Voorbeeld. Een bedrijfsleider ontvangt een bedrijfswagen die wordt aangedreven door een dieselmotor. Hij mag de auto tevens gebruiken voor privédoeleinden. De CO2-uitstoot is 95 g/km.

De referentie-CO2-uitstoot voor bedrijfswagens met een dieselmotor bedroeg 89 g/km voor 2016. Het CO2-percentage bedroeg 6,1 % (= 5,5 % + ((95-89) x 0,1) %).

De referentie-CO2-uitstoot voor bedrijfswagens met een dieselmotor bedraagt 87 g/km voor 2017. Het CO2-percentage bedraagt 6,3 % (= 5,5 % + ((95-87) x 0,1) %).

Tip. Voordat u als werknemer een bedrijfswagen kiest, bespreekt u dit best eens met uw boekhouder. Vraag een simulatie aan zodat u perfect te weten komt hoe groot uw belastbaar voordeel van alle aard is.


Bronnen:
[1] De initiële cataloguswaarde staat voor de verkoopprijs van het voertuig in nieuwstaat, met inbegrip van de btw en de gevraagde opties. Met kortingen daarentegen wordt er geen rekening gehouden.
[2] De voertuigen waarvoor er geen informatie over de CO2-uitstoot beschikbaar is, worden gelijkgesteld met voertuigen met een CO2-uitstoot van 205 g/km als ze worden aangedreven door een benzine, LPG- of aardgasmotor. Indien ze worden aangedreven door een dieselmotor wordt de CO2-uitstoot geacht 195 g/km te zijn.
[3] KB van 24 november 2016 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig.