Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
Huurinkomsten onder de loep: Wanneer wordt huur belast als beroepsinkomen?

Huurinkomsten onder de loep: Wanneer wordt huur belast als beroepsinkomen?

  • On 01/04/2024

Denkt u dat het verhuren van uw eigendom uitsluitend als onroerend inkomen wordt belast? Hoewel huurinkomsten doorgaans worden beschouwd als onroerende inkomsten, zijn er uitzonderlijke gevallen waarin ze worden behandeld als beroepsinkomsten. Het maken van dit onderscheid kan aanzienlijke implicaties hebben voor uw belastingverplichtingen en sociale bijdragen. Dus, onder welke omstandigheden doet dit zich voor? En wat betekent dit voor u als verhuurder? Laten we duiken in de complexe wereld van belastingen op huurinkomsten en ontdekken wanneer uw huur wordt belast als beroepsinkomen.

Inkomsten uit de verhuur van gebouwen worden in de personenbelasting doorgaans beschouwd als onroerende inkomsten. Toch kunnen er situaties zijn waarin de ontvangen huur belastbaar wordt als beroepsinkomsten.

Huur belast als onroerend inkomen

Als u een gebouw verhuurt, genereert u in principe een onroerend inkomen. Als de huurder een natuurlijke persoon is die het gebouw niet voor professionele doeleinden gebruikt, wordt het belastbaar inkomen bepaald door het geïndexeerde kadastraal inkomen (ki) te vermenigvuldigen met 1,4. In andere gevallen wordt de ontvangen huur verminderd met 40% forfaitaire kosten, met een maximum van 2/3 van het gerevaloriseerde ki. Voor het inkomstenjaar 2024 wordt het gerevaloriseerde ki berekend als het niet-geïndexeerde ki vermenigvuldigd met 5,46.

De belasting van onroerende inkomsten gebeurt op een vergelijkbare manier als beroepsinkomsten, maar de fiscale druk is over het algemeen lager. Dit komt doordat het belastbaar inkomen ofwel forfaitair wordt vastgesteld, ofwel omdat er een groter kostenforfait geldt dan voor beroepsinkomsten. Bovendien zijn er geen sociale bijdragen verschuldigd op onroerende inkomsten.

Huur belast als beroepsinkomen

Als uw huurder een vennootschap is waarvan u bestuurder of zaakvoerder bent, wordt het deel van de huur dat hoger is dan 5/3 van het gerevaloriseerde ki belast als bedrijfsleidersloon. Voor dit deel kunt u slechts 3% in aftrek nemen in plaats van 40% forfaitaire kosten, en u bent er sociale bijdragen op verschuldigd.

Behalve in gevallen van herkwalificatie kan huur alleen als beroepsinkomen worden belast als het verhuren van onroerend goed uw beroep is. In dat geval wordt de volledige ontvangen huur verminderd met de bewezen kosten om deze te verkrijgen of te behouden, en wordt het saldo belast als winst, onderhevig aan sociale bijdragen.

De vraag of verhuur als beroepsinkomen wordt beschouwd, is een zaak van feitelijke beoordeling. Factoren die hierbij van belang zijn, zijn onder meer het verband tussen de verhuur en uw ‘normale’ beroep, de financiering van het vastgoed en eventuele verbouwingswerken met leningen, de tijd en organisatie die u aan de verhuur besteedt, en het aantal verhuurde goederen. De rechtbank zal op basis van deze feiten bepalen of er sprake is van een beroepswerkzaamheid.

Wil je meer weten over de complexe wereld van belastingen op huurinkomsten en hoe ze kunnen worden behandeld als beroepsinkomen? Aarzel zeker niet om onze experts te contacteren op het nummer +32 9 223 31 54 of per mail op het mailadres studiedienst@refibo.be.Blijf op de hoogte van het belangrijkste nieuws voor ondernemers, ontvang onze maandelijkse REFIBO nieuwsbrief nu in uw mailbox!