Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Investeringsgeld vragen aan uw buurman?

Investeringsgeld vragen aan uw buurman?

  • On 29/10/2012

De crisis maakt het steeds moeilijker voor ondernemers om aan middelen te geraken om hun projecten te financieren. De lage rentes op de klassieke spaarproducten en de onzekerheid op de beurs houdt beleggers dan weer tegen hun geld te investeren. ‘Crowdfunding’ geeft de kans om vraag en aanbod van financiële middelen beter op elkaar af te stemmen. Is het misschien iets voor uw onderneming?

Wat is crowdfunding? Crowdfunding betekent letterlijk : “financiering door de menigte”. De term omvat initiatieven waarbij, vaak via internet langs websites en sociale netwerken, geld wordt opgehaald bij het grote publiek om te investeren in de reële economie. In essentie komt het erop neer dat veel mensen een beperkt bedrag investeren om samen een project te financieren. Het is een relatief onbekend fenomeen in België, overgewaaid vanuit de VS, en daarom des te interessanter om u hiervan op de hoogte te brengen.

Kan crowdfunding voor u interessant zijn? Crowdfunding kan dus het overwegen waard zijn om de opstart van een zaak te financieren of middelen aan te trekken voor een nieuw project. Het lijkt een ideaal alternatief voor projecten waarvoor de klassieke financieringsbronnen (banken, businessangels…) niet te vinden zijn of wanneer ondernemers niet bereid zijn een deel van de aandelen van hun onderneming af te staan of geen inmenging in de leiding wensen.

Ook bij beleggers wint crowdfunding aan populariteit door de lage rentes op de klassieke spaarproducten en de onzekerheid op de beurs. Dergelijke initiatieven bieden de kans aan beleggers om toch nog een mooi rendement te halen op hun investering.

Wat zegt de wet? Aangezien crowdfunding, zoals eerder gezegd, een relatief nieuw concept is en maar recent aan een opmars in België is begonnen, is de wettelijke omkadering voor deze activiteit nog niet voorzien. De vraag kan dus gesteld worden welke regels hier nu van toepassing zijn. Is er een vergunning nodig om op deze wijze fondsen in te zamelen? Is er een prospectus vereist? Voldoende reden voor de FSMA, die de taak is toebedeeld consumenten te beschermen tegen het onrechtmatig aanbieden of verstrekken van financiële producten en diensten, om een mededeling uit te brengen hieromtrent. Aangezien het ons te ver zou leiden om hierop in detail in te gaan, verwijzen wij u naar de website van de FSMA met de betrokken tekst. De FSMA heeft tevens enkele schema’s uitgewerkt om promotoren van crowdfundingprojecten in te lichten over de toepassing van de verschillende wetgevingen. Deze schema’s zijn te vinden in de bijlage van de voornoemde mededeling.

Wie zijn die aanbieders? Zonder ons uit te spreken over de kwaliteit en zonder aanbevelingen te doen, vernoemen we hieronder enkele websites die crowdfunding aanbieden.

  • www.MyFirstCompany.com. My FirstCompany.com is opgericht in januari 2012 door twee ondernemers onder begeleiding van het Brussels Agentschap voor de Onderneming met als doel de financiering van veelbelovende ondernemingen door informele investeerders te stimuleren. Tevens zorgt MyFirstCompany.com voor bijkomende service zoals juridische en administratieve modelformulieren die het bedrijf helpen op te starten. Op de website is te zien dat er reeds vier projecten uit verschillende sectoren voor tussen de €20.000 en €50.000 succesvol zijn gefinancierd. Belangrijk te vermelden is ook het feit dat MyFirstCompany.com niet zomaar elk project aanvaardt. Elk project zal beoordeeld worden a.d.h.v. enkele criteria alvorens het op de website wordt geplaatst om er investeerders voor te zoeken.
  • www.LookAndFin.com. Look&Fin is nog een andere crowdfundingpromotor. Deze onderneming richt zich vooral naar jonge bedrijven die zich commercieel al min of meer bewezen hebben, waar MyFirstCompany.com dergelijke eisen niet stelt. Wel, kan er bij Look&Fin voor een groter bedrag geld worden opgehaald dan bij MyFirstCompany.com.
  • www.MyMicroinvest.com. MyMicroInvest.com is een crowdfundingpromotor die co-investering toelaat. Dit houdt in dat particulieren en professionele investeerders samen de aangeboden projecten kunnen financieren. Nadat particulieren de aangeboden projecten hebben geëvalueerd door erop te stemmen, worden ze door professionele analisten geëvalueerd en het is dan aan de professionele investeerders de projecten te selecteren waar ze zich toe willen verbinden. 20% tot 50% wordt door particulieren gefinancierd en de rest door professionele investeerders.

Voor specifieke informatie verwijzen we naar de websites van de hierboven besproken aanbieders van crowdfunding.

Let op! Wanneer u beslist projecten via crowdfunding te financieren, is het steeds van belang u voldoende te informeren over de crowdfundingstructuur, de wijze van terugbetaling van uw investering en het risico dat uw investering niet zal terugbetaald worden. Zelfs al wordt een prospectus uitgegeven met goedkeuring van de FSMA, wil dit nog niet zeggen dat zij dergelijk project geschikt of raadzaam vindt. De keuze om al dan niet te investeren en het risico in te schatten is aan u.