Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Klein verlet voor de plechtige communie van kindlief?

Klein verlet voor de plechtige communie van kindlief?

  • On 05/04/2017

Binnenkort is het weer zover, de periode van het vormsel. Wanneer hebben uw werknemers recht op klein verlet?

Klein verlet. Werknemers hebben het recht om met behoud van hun normaal loon van het werk afwezig te zijn ter gelegenheid van familiegebeurtenissen, vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of opdrachten. Deze omstandigheden geven recht op een korte periode van afwezigheid, genoemd “klein verlet” of “kort verzuim”.

Voorwaarden. Opdat er sprake kan zijn van klein verlet moet er aan vier voorwaarden cumulatief voldaan zijn:

  • er is een specifieke gebeurtenis die recht geeft op klein verlet;
  • indien de gebeurtenis niet zou voorvallen, zou de werknemer gewoon aan het werk zijn;
  • werknemers moeten hun werkgever zo snel mogelijk verwittigen;
  • het vrije moment moet ingevuld worden in het kader van de gebeurtenis.

Bepaalde gebeurtenissen. De gebeurtenissen die recht geven op klein verlet, het aantal dagen en de tijdspanne waarbinnen ze mogen ingevuld worden, zijn bepaald bij koninklijk besluit [1].

Uitbreiding klein verlet. Bij individuele overeenkomst of via een cao kan het aantal betaalde dagen per gebeurtenis worden vermeerderd of kunnen er ook bijkomende (niet wettelijke) aangelegenheden van toegelaten afwezigheden worden voorzien. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de afwezigheid wegens een verhuis, een huwelijk waarbij de werknemer optreedt als getuige, etc. toe te staan.

Plechtige communie. Elke werknemer heeft recht op klein verlet op de dag van de plechtigheid. Wanneer de communie doorgaat op een zondag, een feestdag of een andere inactiviteitsdag, mag de werknemer vrijaf nemen op de voorgaande of de volgende werkdag. Een eerste communie of een lentefeest daarentegen geeft geen recht op klein verlet.

Wie doet zijn communie? Zowel biologische kinderen, geadopteerde kinderen, natuurlijk erkende kinderen of kinderen van de wettelijke partner van de werknemer geven het recht op klein verlet.

Huwelijk, begrafenis, andere? Andere gebeurtenissen die het recht op klein verlet genereren, zijn bijvoorbeeld een huwelijk, een overlijden, een deelname aan een jury, etc. Afhankelijk van de verbondenheid van de personen in casu is de toegestane afwezigheid korter of langer.

Voorbeeld. Indien de werknemer bijvoorbeeld zelf trouwt, heeft hij of zij recht op twee dagen verlet vrij te kiezen tijdens de week voorafgaand of volgend op het huwelijk. Indien daarentegen een kind van de werknemer trouwt, heeft de werknemer logischerwijze slechts recht op klein verlet voor de dag van het huwelijk zelf. 


Bronnen:
[1] Koninklijk besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normaal loon van de werklieden, [de dienstboden,] de bedienden en de werknemers aangeworven voor de dienst op binnenschepen, voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten.