Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Laat uw werknemers deelnemen in de winst

Laat uw werknemers deelnemen in de winst

Laat uw werknemers deelnemen in de winst

  • On 20/03/2019

Sinds 1 januari 2018 kunnen vennootschappen beslissen om een deel van de winst te delen met hun werknemers. De winstpremie geeft de werkgever de mogelijkheid hun medewerkers extra te belonen. Het is tevens een bijkomend initiatief naast de bestaande niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen. Op 1 januari 2019 werd de wetgeving licht aangepast naargelang de eerste ervaringen bij bedrijfsleiders en andere ervaringsdeskundigen.

Wat is de winstpremie? Vroeger was er sprake van een participatieplan in twee vormen. De eerste mogelijkheid betrof een participatie van de werknemers in het kapitaal door aan hen winst van het boekjaar toe te kennen in aandelen. De tweede mogelijkheid was een deelname van de werknemers in de winst van het boekjaar door aan hen een uitkering in speciën toe te kennen. Het invoeren van de winstpremie sluit deze laatste mogelijkheid nu uit. Vanaf nu is er dus nog enkel sprake van participatie in het kapitaal door winst toe te kennen. Het grote voordeel betreft natuurlijk het motiveren en stimuleren van de werknemers.

Van en voor wie? De werkgever in kwestie moet een vennootschap (het kan eventueel ook een groep van vennootschappen betreffen) zijn die onderworpen is aan vennootschapsbelasting of aan een belasting van niet-inwoners. Openbare instellingen en vzw’s worden dus niet in acht genomen.

De werknemers moeten tegen loon arbeid verrichten onder het gezag van een ander persoon. Bedrijfsleiders komen dus niet in aanmerking. Tot slot is de bonus in kwestie verplicht collectief en dus niet toe te kennen op basis van individuele prestaties.

Soorten premies? Er bestaan sinds kort twee types winstpremies: de identieke en de gecategoriseerde premie. Het eerste betreft de premie waarbij het percentage van het loon gelijk is voor alle werknemers. In het tweede geval kennen bedrijven een financiële beloning toe waarvan de hoogte afhankelijk is van de verdeelsleutel die wordt toegepast op basis van objectieve criteria (zoals bv. anciënniteit). De differentiatie tussen de werknemers onderling mag in dit geval maximaal 1 op 10 bedragen.

Hoe? Deze premie wordt op initiatief van de werkgever ingevoerd. Om een identieke winstpremie in te voeren, dient enkel een meerderheid van stemmen in een gewone of buitengewone algemene vergadering gehaald te worden. Om een gecategoriseerde in te voeren zijn de procedures van CAO’s (indien er vakbonden aanwezig zijn) of toetredingsaktes (indien niet) van toepassing. Verder is de regeling niet-recurrent. Dat de bonus in het ene jaar wel betaald wordt, wilt dus zeker niet zeggen dat ze de jaren erna ook uitbetaald moet worden.

Voorwaarden? De toeslag mag niet als de vervanging van een bestaand loon aanzien worden. Verder mag de bonus ook niet meer dan 30% van de totale brutoloonmassa bedragen.

Sociale en fiscale regeling? Deze premie is niet onderworpen aan de gewone sociale zekerheidsbijdragen. Werkgevers betalen geen bijdragen en werknemers betalen 13,07% van het verkregen bedrag.

Fiscaal gezien is het voor de werknemer onderworpen aan een belasting van 7%, voor de werkgever is alles onderworpen aan het tarief van 29%. Het nadeel voor werkgevers is echter dat het voor hen niet aftrekbaar is in de vennootschapsbelasting.

Meer info. REFIBO bvba begeleidt en helpt u graag verder.

Contacteer ons telefonisch op het nummer +32 9 223 31 54 of per e-mail via volgend e-mailadres: studiedienst@refibo.be.