Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Lichte vracht: veel rekenwerk voor minder recht op aftrek!

Lichte vracht: veel rekenwerk voor minder recht op aftrek!

 • On 11/09/2014

De fiscale behandeling van uw fiscale lichte vrachtwagen brengt dikwijls discussies teweeg op fiscale controles. Hieronder zetten wij de fiscale spelregels even voor u op een rij.

Welke fiscale lichte vrachtwagen ? Praktisch gaat het bijvoorbeeld om een Opel Vivaro, een Mercedes Vito, een Renault Kangoo Express, een Citroën Berlingo,…. Een BMW X5 of Porsche Cayenne kunnen daarentegen fiscaal niet beschouwd worden als een lichte vrachtwagen. Het is niet omdat de wagen bij de DIV geregistreerd staat als lichte vrachtwagen dat deze automatisch een fiscale lichte vracht is. Om dit nu praktisch vast te stellen kan u kijken naar het keuringsbewijs van de wagen. Uiterst rechts van dit document, op de lijn van de nummerplaat en de kilometerstand, staat een percentage. Indien dit 50 of meer is, gaat het om een echte lichte vrachtwagen. Onderaan dit artikel kan u de definitie vinden van een fiscale lichte vrachtwagen.

BTW ? Bij onbeduidend privégebruik (occasioneel of toevallig privégebruik) van de fiscale lichte vrachtwagen kan u 100 % van de btw in aftrek brengen. Bij gemengd gebruik (zowel beroeps- als privégebruik) van de fiscale lichte vrachtwagen moet u ofwel opteren voor:

a) de rittenadministratie

Hierbij houdt u via manuele invoer (vb. rittenboekje, softwareprogramma, …) een rittenadministratie bij van uw beroepsverplaatsingen. Hierbij dient u volgende gegevens bij te houden:

 • datum rit,
 • beginadres,
 • eindadres,
 • afgelegde kilometers per rit,
 • totaal afgelegde kilometers per dag.

Daarnaast dient de kilometerstand bij het begin en einde van de periode (in principe per kalenderjaar) te worden geregistreerd. Deze administratie dient per vervoermiddel te worden bijgehouden indien u meerdere lichte vrachtwagens bezit.

Zoals u kan zien betreft dit een tijdrovende en omslachtige procedure zodat we in de praktijk vaststellen dat eerder beroep gedaan wordt op één van onderstaande forfaitaire percentages.

b) Forfait 85%

Onder bepaalde voorwaarden kan uw fiscale lichte vrachtwagen in aanmerking komen voor het forfait van 85 % (15 % van de btw op de kosten aankoop, huur, brandstof, enz. zijn niet aftrekbaar).

Voorwaarde om deze methode toe te passen is dat u de fiscale lichte vrachtwagen overwegend gebruikt voor goederenvervoer in het kader van uw economische activiteit. Hiervoor zal rekening worden gehouden met de feitelijke omstandigheden, in het bijzonder:

 • de aard van uw economische activiteit waarvan het vervoer van goederen een kenmerkend element is.
 • het type van lichte vrachtwagen (open laadbak, afgesloten laadruimte, aantal zitplaatsen).
 • de identiteit van de persoon aan wie het vervoermiddel ter beschikking wordt gesteld inzonderheid met zijn functie en taken.

c) Forfait 35%

Wanneer niet voldaan is aan de voorwaarden om voormelde methode van 85 % toe te passen, kan u nog terugvallen op het algemeen forfait van 35 %. Indien u hiervoor kiest moet u deze keuze minimaal gedurende vier kalenderjaren aanhouden.

Wanneer geopteerd wordt voor één van drie bovenstaande methodes, geldt deze keuze voor alle lichte vrachtwagens van uw onderneming (behalve wanneer kan aangetoond worden dat het privégebruik onbeduidend is, bv. lichte vracht die enkel op de bedrijfsterreinen wordt gebruikt).

Het percentage beroepsgebruik dat wordt bepaald volgens één van bovenstaande methodes dient toegepast te worden op de btw geheven van de aankoop of de huur van een voertuig, de aankoop van brandstof, de uitgaven van herstelling en onderhoud, de aankoop van toebehoren.

De forfaitaire percentages van 35% en 85% kunnen enkel worden toegepast op het vlak van btw en kunnen dus niet automatisch toegepast worden binnen het domein van de personen- en vennootschapsbelasting.

Personenbelasting ? De beroepskosten zijn voor 100% aftrekbaar. Maar hoe kan dit beroepsgebruik nu berekend worden ? Dit is een feitenkwestie waarbij de controleur bij een controle vooral zal kijken naar de omstandigheden. Indien u naast uw lichte vracht geen ander voertuig meer bezit zal 100% beroepsgebruik moeilijk te verdedigen zijn. Indien u wel nog een ander voertuig bezit naast uw fiscale lichte vracht, dan is een beroepsgebruik van 100% meer verdedigbaar (waarbij u dus alle kosten met betrekking tot deze lichte vracht in aftrek kan brengen).

Vennootschapsbelasting ? De kosten voor de fiscale lichte vrachtwagen die eigendom is van de vennootschap zijn voor 100% aftrekbaar. Wordt de fiscale lichte vrachtwagen die eigendom is van de vennootschap voor privé-doeleinden gebruikt door de bedrijfsleider(s) of werknemer(s), dan zal u een voordeel van alle aard dienen te berekenen waarop de bedrijfsleider(s)/ werknemer(s) zullen belast worden. In tegenstelling tot de personenwagens zal het voordeel van alle aard niet berekend worden op basis van een forfaitaire formule, maar zal het voordeel dienen bepaald te worden op basis van het werkelijke aantal private kilometers en de werkelijke kosten in hoofde van de verkrijger. Vervolgens moet de kilometerprijs vermenigvuldigd worden met het werkelijke aantal privé gereden kilometers (inclusief woon-werkverkeer).

Definitie fiscale lichte vrachtwagen. De definitie van een fiscale lichte vrachtwagen is terug te vinden in artikel 4, §2 a tot d van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen en omvat volgende wagens:

Pick-ups met enkele cabine

 • Een volledig van de laadruimte afgesloten enkele cabine die, naast die van de bestuurder, ten hoogste twee zitplaatsen bevat.
 • Een open laadbak, al dan niet afgesloten met een dekzeil of deksel of opbouw ter bescherming van de lading.

Pick-ups met dubbele cabine

 • Een volledig van de laadruimte afgesloten dubbele cabine die, naast die van de bestuurder, ten hoogste zes zitplaatsen bevat.
 • Een open laadbak, al dan niet afgesloten met een dekzeil of deksel of opbouw ter bescherming van de lading.

Bestelwagens met enkele cabine

 • Een passagiersruimte die, naast die van de bestuurder, ten hoogste twee plaatsen bevat.
 • Een laadruimte die is afgesloten van de passagiersruimte door een tussenschot van ten minste 20 cm hoogte of bij gebrek hieraan door de rugleuning van de enige rij zetels.
 • Een laadruimte waarvan de lengte minstens 50% bedraagt van de lengte van de wielbasis.
 • Een laadruimte die over de ganse oppervlakte bestaat uit een van het koetswerk deel uitmakende, vaste of duurzaam bevestigde horizontale laadvloer zonder verankeringsplaatsen voor bijkomende banken, zetels of veiligheidsgordels.

Bestelwagens met dubbele cabine

 • Een passagiersruimte die, naast die van de bestuurder, ten hoogste zes plaatsen bevat.
 • Een laadruimte die volledig is afgesloten van de passagiersruimte door een niet-afneembare ononderbroken wand uit een hard materiaal over de volle breedte en hoogte van de binnenruimte.
 • Een laadruimte waarvan de lengte minstens 50% bedraagt van de lengte van de wielbasis.
 • Een laadruimte die over de ganse oppervlakte bestaat uit een van het koetswerk deel uitmakende, vaste of duurzaam bevestigde horizontale laadvloer zonder verankeringsplaatsen voor bijkomende banken, zetels of veiligheidsgordels.