Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Maandelijkse intracommunautaire aangifte verplicht vanaf € 50 000

Maandelijkse intracommunautaire aangifte verplicht vanaf € 50 000

  • On 20/02/2012

In principe moet de btw-aangifte van de intracommunautaire handelingen elk kwartaal ingediend worden. Een uitzondering hierop betreft de verplichte maandelijkse opgaven wanneer een belastingplichtige in een kwartaal een bepaalde drempel aan vrijgestelde leveringen van goederen overschreden heeft. Op 1 januari 2012 werd deze drempel verlaagd van € 100 000 naar € 50 000. Concreet betekent dit dat, wanneer het totaalbedrag van uw vrijgestelde leveringen van goederen hoger is dan € 50 000, u minstens één jaar lang, moet werken volgens het principe van de maandaangiftes.

Om de periodiciteit van de intracommunautaire opgave in 2012 te bepalen, zal de belastingplichtige de vrijgestelde leveringen van goederen moeten onderzoeken die hij in de loop van 2011 heeft verricht. Indien, in minstens één van de kwartalen in 2011, de drempel overschreden werd, moet vanaf 1 januari 2012 een maandelijkse intracommunautaire opgave opgesteld worden. Deze moet ten laatste de 20e van de eerstkomende maand ingediend worden. Werd de drempel verder niet meer overschreden, dan mag een jaar na de overschrijding opnieuw overgestapt worden op kwartaalaangiftes.

Belastingplichtigen die een kwartaalaangifte moeten indienen, kunnen er steeds voor kiezen om een maandelijkse opgave op te stellen. Deze keuze blijft vervolgens minstens voor 12 maanden gelden. Daarna kan opnieuw overgeschakeld worden op kwartaalaangiftes, althans wanneer in het betrokken jaar het grensbedrag niet overschreden werd.

Een uitgebreidere versie van deze materie, inclusief enkele verduidelijkende voorbeelden, is terug te vinden bij de documentatie