Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Meldingsplicht buitenlandse bankrekeningnummers

Meldingsplicht buitenlandse bankrekeningnummers

  • On 07/06/2012

Wie titularis is van een buitenlandse bankrekening moet dit vermelden in zijn personenbelasting. Bovendien moet men, vanaf het aanslagjaar 2012, het rekeningnummer van de bankrekening doorgeven aan het centraal aanspreekpunt bij de Nationale Bank van België. Deze melding moet ten laatste gebeuren gelijktijdig met de indiening van de aangifte, immers in de aangifte moet bevestigd worden dat de aanmelding gebeurt is. Als overgangsmaatregel moet de aanmelding voor het aanslagjaar 2012 slechts bevestigd worden in de aangifte voor het aanslagjaar 2013.