Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
Niet-volgestorte aandelen: Wat met de ondernemingsschulden bij een overdracht?

Niet-volgestorte aandelen: Wat met de ondernemingsschulden bij een overdracht?

  • On 30/01/2023

De ondernemers en investeerders onder ons zijn bekend met de voordelen en de nadelen die aan aandelen verbonden zijn. Als aandeelhouder heeft u stemrecht en bepaalt u mee de koers die de onderneming vaart. Bovendien biedt een aandeel doorgaans een mooier rendement dan een klassieke spaarrekening.

U loopt als aandeelhouder wel het risico om uw gehele inleg te verliezen. Let wel, aandelen die niet (volledig) volstort werden kunnen wel verkocht worden. In dergelijk geval rijst natuurlijk een prangende vraag: Wie zal het aandeel uiteindelijk moeten volstorten? Zal het de overdrager zijn die gehouden is tot de volstoringsplicht? Rust de volstortingsplicht bij de overnemer? Het Hof van Cassatie heeft recent voor duidelijkheid gezorgd.

De oude regeling

Onder het oude vennootschapsrecht was er een ingewikkelde regeling voor de overdracht van niet volgestorte aandelen bij de NV’s. Die regeling kwam erop neer dat zowel de overdrager als de overnemer aansprakelijk gesteld konden worden voor de  vennootschapsschulden die ontstonden voorafgaand aan de overdracht van de aandelen (Lees: wanneer de overdracht werd ingeschreven in het aandelenregister). In dit geval kon de overnemer verhaal nemen op de verkoper. Voor de schulden na de overdracht van de aandelen kon enkel de overnemer aangesproken worden. Het oude recht voorzag voor de BVBA’s geen regeling.

Onder het nieuw vennootschapsrecht

Het nieuwe vennootschapsrecht (WVV) stelt dat bij aandelen van een BV en NV zowel de overdrager als de overnemer aangesproken kunnen worden voor de volstortingsplicht. Beiden kunnen aangesproken worden ongeacht of de schulden dateren van voor dan wel van na de overdracht van de aandelen. Slechts na verloop van 5 jaar kan de overdrager niet meer aangesproken worden tot volstorting van de aandelen. Wie op dat moment geen eigenaar meer is van de aandelen maar alsnog wordt aangesproken kan verhaal nemen op diegene die de aandelen heeft overgenomen. Het is evident dat de overdrager in dat geval het risico draagt van de onvindbaarheid of de insolvabiliteit van de overnemers. 

Ter verduidelijking

In het arrest van het Hof van Cassatie van 2 september 2022 wordt verduidelijkt dat het oude recht nog steeds van toepassing blijft op niet-volgestorte aandelen van een BVBA.  Doorgaans wordt aangenomen dat de datum van overdracht van de aandelen in dit geval een bepalend gegeven is. Indien de overdracht plaatsvond voor 1 januari 2020 zal men moeten kijken naar het oude recht om te bepalen van wie de volstorting kan gevraagd worden. Met deze beslissing werd een discussie in de praktijk nu beslecht.

REFIBO BV beantwoordt graag al uw vragen omtrent dit onderwerp. Contacteer ons gerust telefonisch op het nummer +32 9 223 31 54 of per mail op het mailadres studiedienst@refibo.be.


Blijf op de hoogte van het belangrijkste nieuws voor ondernemers, ontvang onze maandelijkse REFIBO nieuwsbrief nu in uw mailbox!