Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Nieuwe (gunstige) maatregelen voor zelfstandigen

Nieuwe (gunstige) maatregelen voor zelfstandigen

  • On 09/05/2008

Onvoorwaardelijke kinderbijslag. Vanaf 1 juli 2008 moet kinderbijslag onvoorwaardelijk worden uitgekeerd. Het zal dus niet meer toegelaten zijn om de betaling van kinderbijslag tegen te houden als zelfstandige ouders hun sociale bijdragen niet betalen. Dankzij deze maatregel wordt het basisprincipe van het recht van het kind algemeen geldig. In België hangen 100.000 kinderen af van het statuut van hun zelfstandige ouder(s).

Dienstencheques. Op een totaal van 5.000 zelfstandige vrouwen en meewerkende echtgenotes die bevallen zijn, werden maar 2.500 aanvragen voor dienstencheques ingediend in 2008. Zelfstandige vrouwen die bevallen zijn, zullen voor een periode van 15 in plaats van 6 weken dienstencheques kunnen krijgen bij hun sociaal verzekeringsfonds. Tijdens die periode zullen ze 105 dienstencheques kunnen vragen – en dus gratis kunnen krijgen – om zich bij hun huishoudelijke werk te laten helpen.

Verhoging van toegelaten arbeid met 25%. Om gepensioneerde zelfstandigen de kans te geven na hun pensioenleeftijd hun activiteit voort te zetten, wordt in 2008 de maximumgrens van het inkomen voor de toegelaten arbeid met 25% opgetrokken en bedraagt ze in 2013:

  • 21 277,17 euro voor een zelfstandige met kind ten laste (20 859,98 euro in 2008)
  • 17 492,17 euro voor een zelfstandige zonder kind ten laste (17 149,19 euro in 2008)

Afschaffing van de solidariteitsbijdrage. In 2013 zullen gepensioneerde zelfstandigen en gepensioneerde werknemers met een pensioen lager dan 2 222,18 euro per maand (alleenstaand) en lager dan 2569,12 euro per maand (gezin) op hun pensioen geen solidariteitsbijdrage meer betalen.

 

Bron: persbericht kabinet Sabine Laruelle