Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
Nieuwe kansen voor flexijobbers in 2024: wat verandert er?

Nieuwe kansen voor flexijobbers in 2024: wat verandert er?

  • On 01/02/2024

De beslissing van de federale regering is gevallen: vanaf 2024 breiden de sectoren voor flexi-jobs uit! Deze beslissing is van groot belang voor iedereen die graag een centje wil bijverdienen. De populariteit van flexi-jobs zit in een enorme stijging en deze beslissing zal dit nog meer doen aanwakkeren. Het flexijobsysteem, dat al geruime tijd deel uitmaakt van ons sociaal systeem, staat voor enkele opmerkelijke veranderingen in 2024.

Met de invoering van het flexi-job systeem in de horecasector in 2015 werd een mogelijkheid geboden aan werknemers om extra bij te verdienen. Ook de gepensioneerden werden niet vergeten, zij konden voortaan hun pensioen aanvullen met een bijverdienste. In 2018 werden het aantal sectoren waarin de Flexi-jobbers aan de slag kunnen nog verder uitgebreid. En nu, anno 2024, zijn een aantal vernieuwingen in dit statuut ingetreden door een grote scala aan sectoren waarin flexi-jobbers zijn toegelaten en een betere sociale bescherming.

Uitbreiding van de sectoren

Eind 2023 luidde de federale regering belangrijke wijzigingen aan het flexijobsysteem in. Vanaf 2024 kan men in principe in 12 extra sectoren aan de slag als Flexijobbber waaronder kinderopvang, onderwijs, voedingsindustrie, vervoer, logistiek, autosector, landlouw, rijscholen en de uitvaartsector. De regering nam dan wel de beslissing dat deze nieuwe sectoren in aanmerking komen om flexi-jobbers in te zetten, het is aan de sector zelf om dit al dan niet toe te staan. Dit besluit op het niveau van de sectoren zal genomen worden bij sectorale CAO’s.

TIP: Als u overweegt om een flexi-jobber aan te nemen, ga dan eerst eens ten rade bij uw sociaal secretariaat of uw accountant!

Belangrijk is echter te beseffen dat niet zomaar iedereen kan worden aangenomen als flexijobber. In sectoren die bepaalde beroepscompetenties vereisen blijven deze voorschriften uiteraard van toepassing. De persoon die u wilt aannemen zal uiteraard wel over de nodige diploma’s moeten beschikken. De voorwaarden om als werknemer in aanmerking te komen voor het statuut van flexi-jobber blijven ongewijzigd. Werknemers dienen al minstens 4/5 werken voor een of meerdere andere werkgevers dan de flexi-jobwerkgever te werken. Concreet moeten ze in het derde kwartaal dat aan het werk in de flexi-job voorafgaat, minstens 4/5 voor die werkgever(s) hebben gewerkt.

De fiscale spelregels

Zowel de personen die werken als flexi-jobber als de werkgever hebben hier tal van voordelen op. Wie ervoor kiest om bij te klussen in een flexi-job dient geen belastingen te betalen op het extra inkomen die men ontvangt. Het ontvangen loon dient ook niet in de belastingaangifte te worden opgenomen, waardoor er geen risico is om in een hogere belastingschijf te vallen.  Dit wil zeggen dat het brutoloon gelijk is aan het nettoloon. Daar bijkomend kan de flexi-jobber ook genieten opgebouwde sociale rechten zoals werkloosheidsuitkering, pensioen, vakantie,… Voor werknemers zal het fiscale voordeel van belastingvrij bijverdienen beperkt worden tot een maximumbedrag, met €12.000 voor niet-gepensioneerde flexijobbers en €7.190 voor vervroegd gepensioneerden. Het minimumloon zal variëren afhankelijk van de sector, behalve in de horeca, waar het huidige minimumloon van €11,81 per uur behouden kan blijven.

Tip: Gewoon gepensioneerden mogen wel onbeperkt bijverdienen!

Vanuit het perspectief van werkgevers is het inzetten van flexi-jobbers ook fiscaal voordelig. Zij betalen slecht 28% patronale bijdragen op het loon. Hier valt dus op te merken dat er een stijging is 25% naar 28% in 2024.

Kortom, het flexijobsysteem blijft bestaan, maar met de aanstaande veranderingen in 2024, is het van groot belang om op de hoogte te blijven van de specifieke vereisten en beperkingen binnen uw sector. Flexibiliteit kan nog steeds een troef zijn, maar het is raadzaam om goed geïnformeerd te zijn over de nieuwe spelregels.

Heeft u verder nog vragen over uw flexi-jobs? REFIBO BV beantwoordt graag al uw vragen over dit onderwerp. Contacteer ons gerust telefonisch op het nummer +32 9 223 31 54 of per mail op het mailadres studiedienst@refibo.be.

 Blijf op de hoogte van het belangrijkste nieuws voor ondernemers, ontvang onze maandelijkse REFIBO nieuwsbrief nu in uw mailbox!