Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
Werkgevers, opgelet! Nieuwe Vakantieregels vanaf 2024 – Alles wat je Moet Weten!

Werkgevers, opgelet! Nieuwe Vakantieregels vanaf 2024 – Alles wat je Moet Weten!

  • On 01/02/2024

Met het aanbreken van een nieuw jaar komen er ook een aantal veranderen op ons pad als ondernemer. Vanaf 2024 brengen de vernieuwde vakantieregels heel wat veranderingen op vlak van ziekte tijdens verlofperiodes. Een werknemer die tijdens zijn vakantie ziek wordt verliest namelijk niet langer zijn vakantiedagen. In dit artikel wordt u als werkgever volledig geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen.

Achtergrond van de Verandering

De regelgeving, die voorheen vakantiedagen als verloren beschouwde als een werknemer ziek werd tijdens zijn vakantie, is herzien om in overeenstemming te zijn met Europese rechtspraak en de arbeidsrichtlijn. Het Europees Hof van Justitie heeft al in 2012 geoordeeld dat een werknemer het recht heeft zijn vakantiedagen op een later tijdstip op te nemen als hij ziek wordt tijdens betaald verlof. Het doel is ervoor te zorgen dat werknemers jaarlijks minimaal 4 weken vakantie kunnen opnemen om te rusten en te ontspannen.

Oude Regeling versus Nieuwe Regeling vanaf 2024

Oude Regeling (tot eind 2023)

  • Als een werknemer ziek wordt tijdens de vakantie, worden deze dagen als vakantie beschouwd en kunnen niet op een later tijdstip worden opgenomen.
  • Ziekte vóór de vakantie levert geen probleem op; de vakantiedagen kunnen op een later tijdstip worden opgenomen.
  • Niet-opgenomen vakantiedagen kunnen niet worden overgedragen naar het volgende vakantiejaar.

Nieuwe Regeling (vanaf 2024)

  • Ziekte tijdens vakantie resulteert niet langer in verlies van vakantiedagen.
  • Werkt ook bij collectieve vakanties en andere vormen van arbeidsonderbreking.
  • Niet-opgenomen vakantiedagen door ziekte of andere arbeidsonderbrekingen kunnen worden opgenomen binnen 24 maanden na het vakantiejaar.

Hoe Werkt het?

Werknemers die ziek worden tijdens hun vakantie moeten de werkgever onmiddellijk op de hoogte stellen en een medisch getuigschrift verstrekken. De werknemer moet expliciet verzoeken om de vakantiedagen op een later tijdstip op te nemen. Een nieuw model van medisch getuigschrift zal beschikbaar zijn voor dit doel. Daarnaast dient de werknemer de werkgever ook in kennisstellen van zijn exacte verblijfplaats. Dit laatste moet het mogelijk maken voor de werkgever om een controlearts in te schakelen overeenkomstig de huidige controleprocedures.

Overdracht van Niet-Opgenomen Vakantiedagen

Voorheen was het niet mogelijk voor werknemers om vakantiedagen die niet werden opgenomen over te dragen naar het volgende kalenderjaar. Een werknemer die op het einde van het jaar ziek werd op deze manier soms geconfronteerd met de onmogelijkheid om de resterende verlofdagen van het jaar op te nemen. De nieuwe wetgeving komt ook daar aan tegemoet! Werknemers die door ziekte, arbeidsongeval/beroepsziektes, moederschapsrust, vaderschapsverlof, geboorteverlof, adoptieverlof etc. hun wettelijke verlofdagen niet kunnen opnemen, kunnen deze nog later opnemen. Door de nieuwe regeling zullen deze vakantiedagen nog kunnen opgenomen worden binnen de 24 maanden na het einde van het vakantiejaar.

  • Niet-opgenomen vakantiedagen wegens ziekte kunnen worden overgedragen naar een periode binnen 24 maanden na het einde van het vakantiejaar.
  • Dit geldt ook voor andere schorsingsgronden zoals arbeidsongevallen, moederschapsrust, enz.

Betaling van Vakantiegeld

Ook de betaling van het vakantiegeld verdient de nodige aandacht.

Arbeiders ontvangen het vakantiegeld voor de overgedragen vakantiedagen alsnog in het vakantiejaar van de vakantiekas. De overgedragen vakantiedagen wordt dus al uitbetaald voordat de arbeider de vakantiedagen effectief opneemt. Ook voor bedienden geldt een gelijkaardige regeling. Hier geldt ook de regel dat de werkgever het vakantiegeld dient uit te betalen op het einde van het vakantiejaar. In de praktijk zal een bediende zijn vakantiegeld dus op voorhand ontvangen en niet op het moment dat de overgedragen vakantiedagen opgenomen worden.

Inwerkingtreding van de Nieuwe Regeling

De nieuwe regeling is van toepassing voor vakantiedagen opgenomen vanaf het vakantiejaar 2024, gebaseerd op prestaties in het vakantiedienstjaar 2023.

Deze veranderingen zullen niet alleen de rechten van werknemers beschermen, maar ook zorgen voor een meer flexibele en werknemersvriendelijke benadering van vakantieplanning. Wij moedigen u aan om deze informatie te delen met uw team zodat ook uw werknemers op de hoogte zijn van hun nieuwe rechten en plichten.

Heeft u nog meer vragen over sociaal rechtelijke aspecten omtrent uw personeelsbeheer? Aarzel niet om onze experts te contacteren op het nummer +32 9 223 31 54 of per mail op het mailadres studiedienst@refibo.be.

 

 Blijf op de hoogte van het belangrijkste nieuws voor ondernemers, ontvang onze maandelijkse REFIBO nieuwsbrief nu in uw mailbox!