Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Restaurantbezoek met ambtenaar aftrekbaar?

Restaurantbezoek met ambtenaar aftrekbaar?

  • On 23/03/2012

In de regel zijn restaurantkosten voor 69% aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Uiteraard moet het hier dan wel gaan om een beroepsmatig restaurantbezoek. De vraag is nu of een etentje met een ambtenaar als ‘beroepsmatig’ kan beschouwd worden.

In het verleden werd een dergelijke beroepskost reeds verworpen door de administratie omdat er sprake zou zijn van omkoping. Een ambtenaar zou namelijk geen enkel voordeel in welke aard dan ook mogen ontvangen, waardoor een restaurantbezoek op kosten van de onderneming mogelijks beschouwd kan worden als omkoping. En de kosten verbonden aan omkoping zijn uiteraard niet aftrekbaar….

Maar een rechtbank[1] oordeelde dat deze reden van verwerping ongegrond is. Een restaurantbezoek kan gebeuren zonder dat er van de tegenpartij, in dit geval de ambtenaar, een tegenprestatie wordt verwacht. Bijgevolg wijst dit niet noodzakelijk op corruptie waardoor de gemaakte kosten toch aftrekbaar kunnen zijn als beroepskost.


[1] Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven dd. 09.12.2011 (rolnr : 03/1682)