Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Spijzen en dranken aftrekbaar in het kader van publicitaire evenementen?

Spijzen en dranken aftrekbaar in het kader van publicitaire evenementen?

  • On 20/02/2012

De rechtbank te Gent (oktober 2010) heeft geoordeeld dat kosten die directe verkopen beogen of gemaakt zijn met het oog op de bekendmaking of de promotie van welbepaalde producten, beschouwd kunnen worden als publiciteitskosten. Ook de kosten van spijzen en dranken die in dit kader gemaakt worden, zijn aldus volledig aftrekbare publiciteitskosten.

Het Hof van Cassatie besliste eerder al dat de btw op kosten van spijzen en drank die gemaakt worden in het kader van een publicitair evenement aftrekbaar zijn. Alle activiteiten die gericht zijn op het maken van reclame ten opzichte van potentiële kopers kunnen immers beschouwd worden als publiciteitskosten. De kosten voor spijzen en dranken die gemaakt worden in het kader van bijvoorbeeld een opendeurdag zijn hierdoor aftrekbare beroepskosten. De link tussen de gemaakte kosten en het evenement moet natuurlijk wel duidelijk zijn. We verwijzen hierbij ook naar een vorig nieuwsje waarin reeds uiteengezet wordt waar u moet op letten en wat u moet bijhouden in het kader van een controle. Ondanks deze uitspraken blijft de btw-administratie halsstarrig voet bij stuk houden en verwerpt ze de aftrek van btw op spijzen en dranken in het kader van publicitaire evenementen. De diensten van de btw deelden op 2 december 2011 officieel mee dat zij zich zullen blijven verzetten tegen de aftrek van de btw op spijzen en dranken.

Uiteindelijk zal de hele discussie dus op een hoger niveau getild moeten worden en terechtkomen bij het Europees Hof van Justitie die duidelijkheid zal moeten scheppen. Wat ons betreft is de uitspraak van Hof het van Cassatie alvast een goede basis om de discussie met de btw-administratie te blijven aangaan.