Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
RSZ-voorschotten in het vooruitzicht? Het belangrijkste voor u samengevat!

RSZ-voorschotten in het vooruitzicht? Het belangrijkste voor u samengevat!

  • On 22/12/2022

Als werkgever houdt u elke maand de werknemersbijdrage af van het loon van uw werknemers. Zelf doet u tenslotte uw duit in het zakje van de RSZ in de vorm van de patronale bijdrage. Het totaal van de werkgevers- en werknemersbijdrage bent u verschuldigd aan de RSZ. In het geval deze deadlines niet gerespecteerd worden volgen hier sancties op. Een tijdige opvolging is dus de boodschap, maar welke betalingen zijn voor u van toepassing?

De werknemers en werkgeversbijdrage

Zowel werkgevers als werknemers zijn verplicht bijdrage te betalen aan de RSZ.  Bij de werknemersbijdrage wordt voor bedienden 13,07% van het brutoloon ingehouden, die u als werkgever samen met uw patronale bijdragen (de werkgeversbijdrage) doorstort naar de RSZ. Voor werkgevers is de patronale bijdrage hoger en wordt er 32% van het brutoloon van de bediende doorgestort.

Anders voor arbeiders en kunstenaars

Arbeiders en kunstenaars ontvangen hun vakantiegeld van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie. Aangezien op dit vakantiegeld geen sociale bijdragen afgehouden wordt, wordt het brutoloon van de arbeiders en kunstenaars verhoogd met 8% om de werknemersbijdrage van 13,07% op te berekenen.

De berekening van uw RSZ bijdrage

Algemene regel

De RSZ berekent of u voorschotten verschuldigd bent op het totaalbedrag van de patronale- en werknemersbijdrage. Hierbij blikt de RSZ twee kwartalen terug, indien het totaal van uw patronale- en werknemersbijdrage voor dat kwartaal niet meer dan € 4 000 bedraagt bent u geen voorschotten verschuldigd. Één enkele storting naar de RSZ is in dit geval voldoende om in orde te zijn voor uw bijdrage van het desbetreffende kwartaal.

De RSZ moet uiterlijk op de laatste dag van de maand, volgend op het voorbije kwartaal, de RSZ-bijdragen van dat kwartaal hebben ontvangen.

Kwartaal

Uiterlijk ontvangstdatum RSZ indien geen voorschotten

Eerste kwartaal

30 april

Tweede kwartaal

31 juli

Derde kwartaal

31 oktober

Vierde kwartaal

31 januari

Maandelijkse voorschotten

In het geval uw patronale en werknemersbijdragen van twee kwartalen terug meer dan € 4 000 bedraagt bent u verplicht om maandelijkse voorschotten te betalen. Zo ontvangt u een maandelijkse brief van de RSZ met de volledige berekening van het voorschot of krijgt u deze informatie door van uw sociaal secretariaat indien u hierbij bent aangesloten. De voorschotten dienen betaald te zijn de vijfde dag van elke volgende maand met de gestructureerde mededeling die u van de RSZ ontvangt. De laatste maand van elk kwartaal betaalt u tenslotte het resterende saldo van de sociale bijdragen. Afhankelijk van uw situatie kan het voorschot forfaitair, procentueel of gemengd zijn.

Het forfaitair voorschot

De forfaitaire voorschotten zijn automatisch voor u van toepassing zodra het totaal van uw patronale- en werknemersbijdragen voor (Q-2) meer dan € 4 000 bedraagt en u voor het overeenstemmende kwartaal vorig jaar geen sociale bijdragen betaald hebt, dit is bv. het geval indien u een nieuwe werkgever bent.

Het forfait voor werknemers bedraagt € 450 en voor arbeiders in de bouwsector € 700 vanaf de 3de werknemer/arbeider die op het einde van de voorlaatste maand tewerkgesteld is.

Kwartaal

1ste voorschot

2e voorschot

3e voorschot

Eerste kwartaal

5 februari

5 maart

5 april

Tweede kwartaal

5 mei

5 juni

5 juli

Derde kwartaal

5 augustus

5 september

5 oktober

Vierde kwartaal

5 november

5 december

5 januari

Het procentueel voorschot

Wanneer het totaal van uw patronale- en werknemersbijdragen voor Q-2 hoger is dan € 4 000, en u in het overeenstemmende kwartaal vorig jaar wel sociale bijdragen betaald heeft, is het procentueel voorschot voor u van toepassing. Bij het procentueel voorschot betaalt u voor de eerste twee maanden van de eerste drie kwartalen 30% van het bedrag dat u het jaar voordien in het overeenstemmend kwartaal verschuldigd was.

In het vierde kwartaal betaalt u over de tweede maand van dat kwartaal (in december) 35% en voor de laatste maand van het kwartaal (in januari) 15% van het bedrag uit het overeenstemmend kwartaal van het jaar voordien.

Kwartaal

1ste voorschot

2e voorschot

3e voorschot

Eerste kwartaal

30 % (5 februari)

30 % (5 maart)

25% (5 april)

Tweede kwartaal

30 % (5 mei)

30% (5 juni)

25% (5 juli)

Derde kwartaal

30% (5 augustus)

30% (5 september)

25% (5 oktober)

Vierde kwartaal

30% (5 november)

35% (5 december)

15% (5 januari)

Mogelijkheid tot vermindering

Bij de procentuele voorschotten baseert u zich dus op de bedragen van het overeenkomstig kwartaal uit het jaar voordien. Indien u vermoedt dat dit bedrag hoger ligt dan het procentueel voorschot van het huidige jaar is het mogelijk om het bedrag van de voorschotten op eigen verantwoordelijkheid te verminderen.

Hebt u vragen over de berekening van uw RSZ-bijdrage of de vermindering van uw voorschotten? Onze experten staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. Contacteer ons via mail op studiedienst@refibo.be of telefonisch op 09/223.31.54.