Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
Standaardverklaring vervangt btw-attest voor verlaagd tarief van 6%

Standaardverklaring vervangt btw-attest voor verlaagd tarief van 6%

  • On 27/10/2022

Bent u aan de slag als aannemer en onderworpen aan het verlaagd 6% tarief? Sinds begin dit jaar geniet u van een administratieve vereenvoudiging. Zo kan u direct al een standaardverklaring opnemen in de factuur die het btw-attest definitief vervangt. Welke vernieuwingen brengt dat voor u mee? 

Het 6% btw tarief

Onder bepaalde voorwaarden kunnen renovatie- en herstellingswerken genieten van het verlaagde btw-tarief van 6%. Het dient uiteraard te gaan om ‘werken in onroerende staat’ aan een woning die hoofdzakelijk privé gebruikt wordt. Die woning dient minstens 10 jaar oud te zijn en de factuur is gericht naar de eindgebruiker. Om te weten of de voorwaarden voldaan zijn bent u als aannemer afhankelijk van de informatie die de opdrachtgever verstrekt. Dit neemt echter niet weg dat u als aannemer wel degelijk aansprakelijk bent voor het toepassen van het correcte btw-tarief. De opdrachtgever kon via het btw-attest expliciet bevestigen dat men aan de voorwaarden voldeed. In de praktijk werd dit attest echter wel eens vergeten of verloren. De afschaffing van het btw-attest maakt dus zeker een vereenvoudiging van de administratieve lasten van een aannemer uit. 

Standaardverklaring op factuur

Het btw-attest verdwijnt aldus definitief en maakt plaats voor een standaardverklaring die wordt aangebracht op de factuur zelf. De standaardverklaring formuleert u vervolgens als: 

‘Btw-tarief:

Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat:

(1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken,

(2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privé- woning wordt gebruikt en

(3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker.

Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.’

Praktische gevolgen

Nu de standaardverklaring sinds 1 juli 2022 definitief van toepassing is heeft uw klant vervolgens één maand de tijd om de factuur te betwisten. Laat de klant na tijdig de factuur te betwisten, dan bent u als aannemer niet aansprakelijk indien later zou blijken dat de voorwaarden voor het 6% Btw-tarief niet voldaan zijn. De klant staat in voorkomend geval dus in voor de betaling van de extra verschuldigde BTW, interesten en geldboeten.

Hebt u vragen over de nieuwe standaardverklaring, het oude btw-attest of bent u op zoek naar bijkomend advies bij het opmaken van uw factuur? Aarzel niet om ons te contacteren via mail op  studiedienst@refibo.be of telefonisch 09/223.31.54.