Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Vennootschapsbelasting daalt en milieutaksen stijgen in Nederland

Vennootschapsbelasting daalt en milieutaksen stijgen in Nederland

  • On 28/03/2007

De Nederlandse regering wil de vennootschapsbelasting verder verlagen in  2007. Het tarief zal binnen enkele jaren nog een procentpunt lager komen te liggen dan de 25,5% die sinds 2006 gangbaar is.

2007. De vorige coalitie verlaagde de belasting al fors: eerst van 34 naar 29,5% en dan nog eens naar 25,5%. Om tot een harmonisatie van de tarieven in Europa te komen, zou het daarbij blijven. De pas aangetreden staatssecretaris van Financiën, Kees Jan de Jager, wil nu (in 2007) toch weer een eenzijdige stap doen. In een interview met enkele Nederlandse dagbladen verkondigde hij op 27 maart 2007 de vennootschapsbelasting binnen twee tot vier jaar voort te willen verlagen met één procentpunt. Hij wil die maatregel financieren door de belasting op vervuilende activiteiten te verhogen. Ook de vorige regering bekostigde de verlaging van de vennootschapsbelasting gedeeltelijk met milieuheffingen.

De daling van het tarief zal de Nederlandse schatkist ongeveer 2 miljard euro kosten. Slechts de helft hiervan is al gedekt; de overige 1 miljard zal dus uit milieuheffingen moeten komen.

De plannen van de staatssecretaris waren op zijn zachtst gezegd omstreden. Ook binnen de regering zelf was men bang dat door oplopende milieulasten het Nederlandse bedrijfsleven zich uit de markt zal prijzen. De oppositie beschuldigde de regering dan weer van een oneigenlijk gebruik van het middel van milieuheffing. Die belastingen zijn bedoeld om vervuilend gedrag te ontmoedigen, niet om gaten in de begroting te vullen. De ondernemers reageren tenslotte ook negatief. Men vreest dat de verlaging van de vennootschapsbelasting zal opgeheven worden door de hogere milieulasten.

Hoe ging het verder? Sinds 2007 zijn de tarieven inzake de vennootschapsbelasting nog meerdere malen gewijzigd. Wij zetten de geldende tarieven sindsdien hier even op een rij:

  • 2007

<€ 25 000

20%

€ 25 000 – € 60 000

23,50%

>€ 60 000

25,50%

 

  • 2008

<€ 275 000

20%

<€ 275 000

25,50%

 

  • 2009

<€ 200 000

20%

>€ 200 000

25,50%

 

  • 2010

<€ 200 000

20%

>€ 200 000

25,50%

 

  • 2011

<€ 200 000

20%

>€ 200 000

25%

 

  • 2012

<€ 200 000

20%

>€ 200 000

25%

 

  • 2013

<€ 200 000

20%

>€ 200 000

25%