Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Vennootschapsbijdrage blijft behouden, zonder rechten voor bedrijfsleiders

Vennootschapsbijdrage blijft behouden, zonder rechten voor bedrijfsleiders

  • On 05/04/2007

Er was even sprake van de vennootschapsbijdrage om te vormen tot een volwaardige sociale bijdrage waaraan rechten worden verbonden die ten goede zou komen aan de zelfstandige bedrijfsleiders van de vennootschap. Tot op heden betreft het echter nog steeds een belasting.

Hoewel het sociaal statuut voor zelfstandigen enkel voor ‘natuurlijke personen’ ingericht werd, moeten ook vennootschappen die onder de vennootschapsbelasting vallen zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Elk jaar moeten vennootschappen een sociale bijdrage (‘vennootschapsbijdrage’) betalen van 347,50 of 868 euro afhankelijk van de omvang van de vennootschap.

Op de ministerraad van 16/03/2007 werd deze vennootschapsbijdrage bevestigd. Meteen werd ook duidelijk dat de eerder gedane regeringsbelofte om de vennootschapsbijdrage om te vormen tot een volwaardige sociale bijdrage waaraan rechten worden verbonden die ten goede zou komen aan de zelfstandige bedrijfsleiders van de vennootschap, begraven is. De ministerraad had nochtans eerder aangekondigd een werkgroep te willen oprichten om die piste te onderzoeken.

Minister van Middenstand Laruelle liet nu weten dat ze de omvorming in een volwaardige sociale bijdrage niet zal uitvoeren. Zodanig blijft de vennootschapsbijdrage zeker nog een tijdje wat ze al van in het begin is: een belasting (aangezien er geen sociale rechten kunnen aan ontleend worden) en geen sociale bijdrage.