Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Verlaging btw-tarief op levering planten

Verlaging btw-tarief op levering planten

Verlaging btw-tarief op levering planten

  • On 24/04/2019

Er is lange tijd gepleit vanuit de tuinbouwsector om het btw-tarief op het leveren van planten te verlagen van 21% naar 6%. En de sector heeft zijn slag thuis gehaald. Op 1 januari 2019 keurde de Commissie Financiën namelijk een wetsvoorstel goed met betrekking tot de btw-verlaging voor de tuinsector. Dit wetsvoorstel trad in voege op 1 april 2019. Wat houdt dit voor u als tuinaannemer in?

Situatie voor 1 april

Het probleem dat tot voor 1 april 2019 bestond, was dat een tuinaannemer die overgaat tot het aanleggen van een tuin bij een klant op zowel zijn werkuren als zijn geleverde planten 21% btw moest rekenen. De reden hiervoor was dat de bijzaak de hoofdzaak volgt. Hier is de hoofdzaak het aanleggen van een tuin en het leveren van planten kan als bijzaak worden beschouwd. De tuinaannemer die echter zelf de planten had aangekocht, betaalde slechts 6% btw op deze planten. Dit leidt ertoe dat de tuinaannemer een groot bedrag heeft aan te betalen btw naar aanleiding van zijn verkopen in vergelijking met de terug te vorderen btw op zijn aankopen.

Situatie na 1 april 2019

De situatie is nu volledig anders, aangezien het btw percentage op het leveren van planten is gedaald van 21% naar 6%. Een tuinaannemer zal hierdoor zijn factuur moeten opsplitsen in enerzijds de geleverde werkuren en anderzijds de geleverde planten. Op de geleverde werkuren zal nog steeds 21% btw verschuldigd zijn, terwijl op het leveren van planten slechts 6% btw verschuldigd zal zijn. Als de tuinaannemer de factuur niet opsplitst, zal op het totaalbedrag nog steeds een btw tarief van 21% verschuldigd zijn.

Meer info. REFIBO bvba begeleidt en helpt u graag bij verder vragen.  

Contacteer ons telefonisch op het nummer +32 9 223 31 54 of per e-mail via het volgend e-mailadres: studiedienst@refibo.be.