Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Voldoende bewijzen nodig om stelende werknemer te ontslaan

Voldoende bewijzen nodig om stelende werknemer te ontslaan

  • On 23/03/2012

Aangezien een diefstal – ongeacht de waarde ervan- een vertrouwensbreuk inhoudt, kan u een stelend personeelslid in principe op staande voet ontslaan. Let op: u moet dan wel kunnen bewijzen wie de dader is.

Dit bewijs kan op meerdere manieren geleverd worden. Wanneer u de dader op heterdaad betrapt lijkt dit misschien ideaal, echter het blijft een ‘woord-tegen-woord’-kwestie. Hardere bewijzen, zoals camerabeelden bieden meer soelaas. Weet echter dat u, wanneer u uw werknemers filmt, u hen hiervan op voorhand op de hoogte moet brengen. Bovendien moet de privacycommissie verwittigd worden. Heeft u deze formaliteiten ‘vergeten’ dan riskeert u dat de hele zaak zich tegen u zal keren.

Betrapt u een personeelslid, dan haalt u er eigenlijk best onmiddellijk de politie bij. Zij hebben immers heel wat meer bevoegdheden. Zo mag de politie de dader fouilleren en kunnen zij een proces verbaal (pv) opstellen. Het opstellen van een pv wil daarom nog niet zeggen dat de dader voor de rechtbank gebracht zal worden. U kan immers ook onderling bepalen hoe de schuld zal afgelost worden en dit laten opnemen in het proces verbaal.

Eens u zeker weet dat er gestolen is en wie de dader is, heeft u drie werkdagen de tijd om over te gaan op een ontslag wegens dringende reden. Let op! Zaterdag telt als een werkdag, zelfs al wordt er op zaterdag niet gewerkt. Dit ontslag gaat gepaard met een aangetekende brief gericht aan de werknemer. In deze brief moet u zo duidelijk mogelijk zijn omtrent de reden van het ontslag.

Tip! Voor de rechtbank werd de volgende reden van ontslag wegens dringende reden reeds verworpen: “Ontvreemding van eigendommen van de werkgever op vrijdag 2 november 2007 om 16u30. Deze ontvreemding werd gestaafd door getuigen”. Deze verwerping kwam er omdat de reden niet voldoende gedetailleerd was en onvoldoende de motieven van het ontslag beschreef. Vermeld dus zeker voldoende details om te vermijden dat het ontslag om dringende reden verworpen wordt en u een opzeggingsvergoeding moet betalen.

Het kan natuurlijk altijd zijn dat u gelooft in het goede van mensen en een eerdere diefstal reeds door de vingers zag. Kan u dan opeens toch beslissen om de werknemer alsnog te ontslaan om dringende reden? Ja, indien u hem opnieuw betrapt en binnen de drie werkdagen overgaat tot het ontslag omwille van dringende reden. Belangrijk hierbij zal wel zijn dat u een dossier opgemaakt heeft waaruit blijkt waarom de emmer nu wel vol was en de eerste keer niet…

Ook werknemers in hun proefperiode of werknemers in hun opzegperiode kunnen ontslaan worden om dringende reden. Voor (kanditaat)leden van de ondernemingsraad of van het comité voor preventie en bescherming op het werk geldt een speciale procedure.