Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Voordeliger bevallen: wijziging gezinsregeling voor zelfstandigen

Voordeliger bevallen: wijziging gezinsregeling voor zelfstandigen

  • On 17/12/2008

Het moederschapsverlof voor zelfstandigen wordt in 2009 versoepeld: de verplichte rustperiode wordt uitgebreid tot 3 weken terwijl de vrije rustperiode op 5 weken wordt gezet (of op 6 weken ingeval het om een meerling gaat). De maximale periode van moederschap wordt evenwel niet gewijzigd: deze blijft staan op 8 vergoedbare weken (of 9 in geval van geboorte van een meerling). Een andere nieuwigheid is dat de zelfstandige moeder 1 of meerdere periodes van facultatief postnataal verlof kan nemen tot ten laatste 21 weken na het einde van de verplichte rust. De uitkeringen zullen in 2 keer worden uitbetaald: Eerst binnen de maand na het einde van de verplichte rust en daarna binnen de maand na de definitieve hervatting van de activiteit.

Bovendien wordt ook de kinderbijslag verhoogd: het eerste kind van een zelfstandige geeft sinds 2012 recht op € 84,43.

Tenslotte worden sinds 2009 de 105 dienstencheques waar zelfstandige vrouwen recht op hebben onmiddellijk na de bevalling toegekend.

Bron:

Persbericht UNIZO 14/11/2008