Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Vzw’s en commerciële activiteiten

Vzw’s en commerciële activiteiten

  • On 23/04/2008

Voor degenen die het nog niet wisten: een vzw mag ingevolge art. 1 vzw-wet slechts commerciële activiteiten voeren wanneer deze bijkomstig zijn aan de niet-lucratieve (burgerlijke) activiteiten die zij in hoofdzaak beoogt.

De uitoefening door een vzw van handelsactiviteiten is meer bepaald onderworpen aan drie cumulatieve voorwaarden:

1° de economische (lucratieve) activiteit moet, in vergelijking tot de niet-commerciële, kwantitatief minder belangrijk zijn wat de allocatie der middelen betreft;

2° de handelszaak moet noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van het ideële doel;

3° de opbrengsten van de handelsactiviteit moeten aangewend worden ter verwezenlijking van het niet-economisch doel.

 

Bronnen: vzw-wet, Meritius Nieuwsbrief (maart 2008)