Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
Warme kerstgeest: Gulle giften verwarmen harten

Warme kerstgeest: Gulle giften verwarmen harten

  • On 30/11/2023

Met het vrolijke getinkel van kerstbellen in de lucht en de geur van verse dennen in onze huizen, komt de tijd van het jaar waarin we niet alleen vieren, maar ook delen en geven. De kerstgeest bloeit op met gulle giften die de gemeenschappen verbinden en harten verwarmen.

Het is essentieel om de nodige aandacht te besteden aan giften om in aanmerking te komen voor fiscale aftrekbaarheid.

Geldende richtlijnen zodat een gift fiscaal aftrekbaar is

Privé-giften

De voorwaarden voor de fiscale aftrekbaarheid van privé-giften zijn als volgt:

  • de gift moet minimaal € 40,00 bedragen;
  • per kalenderjaar; en
  • per vereniging. 

Bovendien moet de gift worden overgemaakt aan een vereniging of instelling erkend door de minister van Financiën of diens afgevaardigde.

Na het voldoen aan deze voorwaarden ontvangt de schenker een attest van de desbetreffende instelling vóór 1 maart van het daaropvolgende jaar.

Het behoud van de aftrekbaarheid vereist dat er geen tegenprestatie verschuldigd is door de ontvanger van de gift.

Bedrijfsgiften

Voor bedrijfsgiften is het essentieel dat de transactie via de bankrekening van de vennootschap verloopt.

Bovendien is het essentieel dat het gaat om een geldelijke gift die, indien deze privé zou worden gedaan, ook in aanmerking zou komen voor belastingvermindering.

In dit geval is de gift aftrekbaar in de vennootschap.

Wat is het belastingvoordeel?

Particulieren genieten een belastingvermindering van 45% van het daadwerkelijk gestorte en op het attest vermelde bedrag. Het totale bedrag aan aftrekbare giften is beperkt tot 10% van het totale netto-inkomen, met een maximale limiet van € 392.200,00.

Voor vennootschappen wordt de gift afgetrokken van de winst, met een beperking tot 5% van de totale fiscale winst vóór aftrek van giften, met een maximale limiet van € 500.000,00.

Aan wie schenk je best een gift?

Een uitzondering geldt voor giften via de Warmste Week of andere benefietevenementen, aangezien deze geen recht geven op fiscale aftrek. Dit komt voornamelijk doordat de ingezamelde fondsen voortvloeien uit acties en strikt genomen niet als een gift worden beschouwd vanwege de aanwezigheid van een tegenprestatie.

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat een privé-gift doorgaans meer recht geeft op belastingvermindering dan een gift via de vennootschap.

Het is tevens belangrijk op te merken dat sponsoring niet gelijk staat aan een gift, aangezien sponsoruitgaven alleen aftrekbaar zijn indien er een tegenprestatie wordt geleverd. Voor meer informatie over sponsering verwijzen wij naar www.refibo.be/de-fiscaliteit-rond-sponsoring-een-gids-voor-succesvolle-samenwerkingen.

Hebt u nog bijkomende vragen over de giften? 

Aarzel niet om onze experts te contacteren op het nummer +32 9 223 31 54 of per mail op het mailadres studiedienst@refibo.be.

 Blijf op de hoogte van het belangrijkste nieuws voor ondernemers, ontvang onze maandelijkse REFIBO nieuwsbrief nu in uw mailbox!