Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
Wat zijn de algemene voorwaarden en hoe implementeert u ze correct op lange termijn?

Wat zijn de algemene voorwaarden en hoe implementeert u ze correct op lange termijn?

  • On 25/01/2023

De algemene voorwaarden zijn de bouwblokken om de relaties met uw partners op goede voet in te zetten. Er is al heel wat inkt gevloeid over de “algemene voorwaarden”. De voordelen van deze regelmatig te actualiseren levert een return op die voor u als ondernemer van levensbelang kan zijn. Hoe u de algemene voorwaarden het best inzet bij uw overeenkomsten doen wij voor u uit de doeken.

Wapen tegen de crisis

Garanties hebt u vandaag de dag zelden, toch is het belangrijk om te weten dat een faillissement niet meteen een einde maakt aan een aannemingsovereenkomst. Wanneer u een aannemersovereenkomst ondertekend of een offerte aanvaard hebt en deze aannemer nadien failliet gaat zal u niet zomaar beroep kunnen doen op een andere aannemer. U riskeert hier een schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de curator. Daarnaast kunnen ook heel wat twistpunten ontstaan over de waarde van de verrichte werken en de reeds uitgevoerde betalingen. Voorgaande geldt niet enkel voor aannemingscontracten maar ook over bijvoorbeeld een energieleverancier.

Wij geven hier als tip mee om zeker de overeenkomst en de algemene voorwaarden er goed op na te lezen! Een beding van eigendomsvoorbehoud kan een levenslijn zijn ten opzichte van insolvabele klanten. Een uitdrukkelijk ontbindend beding opnemen in de algemene voorwaarden bij het faillissement van één van de partijen zal u bijkomstig wapenen tijdens deze crisis.

Situaties van overmacht

Als ondernemer heeft u de afgelopen jaren ongetwijfeld gemerkt dat een onvoorziene crisis heel wat gevolgen met zich mee kan brengen. In die optiek is het aangeraden om de clausules inzake overmacht (en hardship) in uw algemene voorwaarden eens aandachtig te bekijken. Hardship is wanneer presteren niet onmogelijk is maar wel buitensporig bezwarend. In die situaties kan een prijsherziening, een indexatieclausule, een heronderhandelingsclausule of schorsing/beëindiging u behoorlijk wat bescherming bieden!

Grotere informatieverplichtingen voor B2C

De ondernemer wordt steeds vaker de rol toegedeeld om de consument te informeren. Steeds strengere verplichtingen worden door de wetgever opgelegd. Dit kan geïllustreerd worden aan de hand van een recente wetswijziging. Vanaf 1 juni 2022 gelden er in België strengere bepalingen inzake de wettelijke garantie. Vanaf dan is de verkoper van tweedehands goederen verplicht om de consument te informeren over de verkorte garantietermijn van 1 jaar die geldt bij tweedehandsgoederen. Vergeten om de consument te informeren? In dat geval wordt de garantietermijn alsnog verlengd tot 2 jaar.

Heeft u advies nodig bij het opstellen van uw algemene voorwaarden? Onze experts kunnen u helpen. Contacteer ons gerust telefonisch op het nummer +32 9 223 31 54 of per mail op het mailadres studiedienst@refibo.be.


Blijf op de hoogte van het belangrijkste nieuws voor ondernemers, ontvang onze maandelijkse REFIBO nieuwsbrief nu in uw mailbox!