Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Wettelijke feestdagen 2017 en hun sociaalrechtelijk kantje

Wettelijke feestdagen 2017 en hun sociaalrechtelijk kantje

  • On 04/01/2017

Houd uw agenda klaar: wanneer vallen de feestdagen in 2017? Wat indien een feestdag samenvalt met een zondag of een dag waarop niet wordt gewerkt? Hoe bepaalt u wanneer deze dag gerecupereerd mag worden?

Overzicht feestdagen 2017.

FeestdagDatum
NieuwjaarZondag 01/01/2017
PaasmaandagMaandag 17/04/2017
Feest van de ArbeidMaandag 01/05/2017
Onze Lieve Heer HemelvaartDonderdag 25/05/2017
PinkstermaandagMaandag 05/06/2017
Nationale feestdagDonderdag 21/07/2017
Onze Lieve Vrouw HemelvaartDinsdag 15/08/2017
AllerheiligenWoensdag 01/11/2017
WapenstilstandZaterdag 11/11/2017
KerstmisMaandag 25/12/2017

 Algemeen. Elke feestdag geldt als een algemene verlofdag. De feestdagen zijn ontstaan door specifieke historische gebeurtenissen.

Vervanging. Omdat elke werknemer recht heeft op 10 feestdagen, wordt de feestdag die samenvalt met een zondag, of een dag waarop het arbeidsreglement van de onderneming voorziet dat er niet wordt gewerkt, vervangen. De vervangingsdag wordt dan aanzien als de feestdag. In 2017 vallen nieuwjaar en wapenstilstand in het weekend. Deze 2 dagen geven (eventueel) recht op een vervangingsdag.

Inactiviteitsdag. De dag waarop de werknemer normaal geen prestatie moet leveren, wordt aanzien als een inactiviteitsdag. Indien bijvoorbeeld de prestaties van de werknemer over 5 dagen per week zijn verdeeld, is zaterdag meestal de gewone inactiviteitsdag. Indien de prestaties over 4 dagen van de week zijn verdeeld, heeft de werknemer recht op vervanging voor de feestdagen die samenvallen met zijn 2 inactiviteitsdagen. Indien de prestaties worden gespreid over 6 dagen in de week, moeten enkel de feestdagen die samenvallen met een zondag worden vervangen. Een speciale regeling geldt voor ondernemingen die 7 dagen op 7 actief zijn. In dit geval is de gewone inactiviteitsdag deze die samenvalt met de individuele rustdag van de werknemer. Denk bijvoorbeeld aan ziekenhuizen.

Bepaling van de vervangingsdag. Er bestaat een cascade van bevoegde personen of organen die de vervangingsdag mogen bepalen:

  • de paritaire comités of paritaire subcomités;
  • de ondernemingsraad;
  • de werkgever en de syndicale afvaardiging;
  • de werkgever en de werknemers.

Indien geen vervangingsdag is vastgesteld overeenkomstig één van de opgesomde mogelijkheden, wordt de feestdag vervangen door de eerste gewone werkdag die in de onderneming op die feestdag volgt.