Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
Wordt ChatGPT in juni 2023 aan banden gelegd door de EU?

Wordt ChatGPT in juni 2023 aan banden gelegd door de EU?

  • On 30/05/2023

Intussen kunnen tal van bedrijfsleiders, marketeers en jawel, ook accountants en juristen de AI technologie van ChatGPT wel smaken. Met een brede waaier aan toepassingen lijken de mogelijkheden om tijd en kosten te besparen eindeloos. Voor een groot deel van de digital natives is dit succes slechts het tipje van de ijsberg, gooit de EU binnenkort roet in het eten? 

Wat met ChatGPT?

Anno 2023 is het woord ‘narratief’ het hippe modewoord voor verhaal. Narratief communiceren vraagt immers om empathisch te communiceren en te luisteren. Wanneer u vervolgens generatief communiceert, participeert u indirect ook in het verbindend luisteren. 

ChatGPT gebruikt zowel de narratieve  en generatieve benaderingswijze als statistiek om teksten, beelden en computercodes te maken. Het succesverhaal van ChatGPT is echter het generatief vermogen om nieuwe verhalen, beelden, kennis of code op te leveren die van een gelijkwaardige kwaliteit is als dat van mensen. Daarnaast werkt de rekenkracht van deze ChatGPT machine ook met statistiek en de axioma’s van de kansrekening van Bayes. Statistiek om kennis, beelden, codes en verhalen te reorganiseren en te verbinden met voorkennis. Tenslotte wordt nieuwe informatie gekoppeld en geactiveerd met voorkennis.

Het uitgangspunt van dit generatieve ChatGTP model is dat hierdoor de integratie van de nieuwe informatie wordt bevorderd zodat enerzijds nieuwe verhalen, beelden, kennis en codes ontstaan en anderzijds een ‘slimme’ samenwerking tussen mens en AI systemen mogelijk wordt. Zo ontstaat aandacht voor ethiek achter AI en wordt het pad geëffend voor werkbare en wendbare situaties voor zowel de mens, als het individu als voor de samenleving. 

De maatschappelijke uitdagingen

Het is een understatement dat de snel evoluerende ChatGPT technologie een brede waaier van economische en maatschappelijke voordelen oplevert. Maar samen met deze groeispurt aan nieuwe toepassingen behoren uiteraard ook de eerste groeipijnen die nieuwe risico’s en negatieve gevolgen voor het individu en de samenleving met zich meedragen.

Hoe kan het dat de waarheid zo in gevaar is gekomen? Deze baanbrekende techniek beschikt over het potentieel om de wereld te veranderen. ChatGPT belooft veel, maar baart ook grote zorgen. Dit AI grondslagmodel levert immers een eindresultaat af dat niet van mensenwerk te onderscheiden is.

Overbrugt ChatGPT de Turing test? 

Om de vooruitgang naar nieuwe ontwikkeling op vlak van AI onderzoek bij te houden hebben onderzoekers de Turing test in het leven geroepen. Deze test die vernoemd werd naar de baanbrekende wiskundige Alan Turing, wordt door velen gezien als de gouden standaard om te achterhalen of AI het niveau van de menselijke intelligentie bereikt heeft. Hoewel de Turing test intussen verschillende varianten kent gaat men doorgaans als volgt tewerk: 

  1. Een panel is samengesteld van onderzoekers die een gesprek voeren met het AI model en enkele menselijke vrijwilligers.
  2. Op het einde van het gesprek tracht het panel individueel het onderscheid te herkennen tussen de menselijke gesprekspartners en het AI model. 
  3. Zodra 30% van het panel overtuigd is dat de gesprekspartner in kwestie een mens is in plaats van een computer (terwijl het weldegelijk om een computer gaat) wordt de test als een succes gezien. 

Het wetgevend kader voor AI binnen de Europese Unie

Sinds de generatieve ChatGPT veel aandacht trekt, wil het Europees Parlement als eerste wereldwijd strengere regels stellen. Als het voltallige parlement in juni 2023 instemt, starten de onderhandelingen met de EU landen over de plannen om hiervoor een regelgevend kader uit te werken. 

Bent u op zoek naar een sparringpartner die samen met u de opportuniteiten en pijnpunten van AI aftoetst met uw strategische ambities? REFIBO BV beantwoordt graag al uw vragen over dit onderwerp. Contacteer ons gerust telefonisch op het nummer +32 9 223 31 54 of per mail op het mailadres studiedienst@refibo.be.Blijf op de hoogte van het belangrijkste nieuws voor ondernemers, ontvang onze maandelijkse REFIBO nieuwsbrief nu in uw mailbox!