Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Zijn boetes aftrekbare beroepskosten?

Zijn boetes aftrekbare beroepskosten?

  • On 07/03/2018

Kan u verkeersboetes, belastingverhogingen of andere geldboetes aftrekken als beroepskost? Binnenkort veranderen de spelregels…

Principe en uitzonderingen. Als algemeen principe geldt dat boetes niet aftrekbaar zijn in de inkomstenbelasting. Maar, op heden bestaan hier uitzonderingen op.

Voorbeelden. Strafrechtelijke boetes, zoals boetes wegens snelheidsovertredingen (en minnelijke schikkingen)[1] of administratieve niet-proportionele geldboetes[2] van de belastingadministratie kunnen nooit als kost worden ingebracht.

Een uitzondering geldt voor proportionele geldboetes[3] die betrekking hebben op een aftrekbare belasting, bijvoorbeeld btw-boetes, registratierechten, onroerende voorheffing, bedrijfsvoorheffing, etc. en voor verhogingen van de sociale bijdragen.

Tot 2020. Tot en met het einde van 2019 geniet u nog de mogelijkheid om deze uitzonderingen af te trekken als beroepskost.

Vanaf 2020. Vanaf 2020 zal geen enkele geldboete nog kunnen worden afgetrokken als beroepskost.

Voor wie? De nieuwe regels gelden zowel voor natuurlijke personen als vennootschappen.

Besluit. Alle administratieve geldboetes, opgelegd door publieke overheden, zijn binnenkort geen aftrekbare beroepskost (meer). Enkel in 2018 en 2019 zijn de proportionele geldboetes nog aftrekbaar. Vanaf 2020 zal elke boete als beroepskost worden geweerd.


 [1] Verkeersboetes van personeel zijn 100 % aftrekbaar als deze opgenomen worden als een voordeel van alle aard op de fiche van de werknemer.

[2] Boetes van een vast bedrag.

[3]Boetes die worden uitgedrukt in een percentage van een bepaalde basis.